V rozporu, či jednotní? Postoje párů k opatřením prorodinné politiky v ČR

Logo poskytovatele
Autoři

FUČÍK Petr CHROMKOVÁ MANEA Beatrice Elena

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální studia
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova family; fertility; family policies
Popis Prorodinná opatření sociálního státu jsou nejčastěji orientovaná na rodinu jako celek, aniž by brala v úvahu rozdíly, které mohou existovat mezi oběma partnery, tedy uvnitř rodiny. Prostředky, jež mají ovlivnit fertilitní rozhodnutí a plány v rodině, nepočítají s odlišnými fertilitními preferencemi obou partnerů. Konfliktní teorie D. Voase předpokládá, že mezi muži a ženami v párech mohou existovat významné rozdíly, pokud jde o preferovaný počet dětí v rodině. Naše předchozí analýza, založená na datech z České republiky však ukázala, že mezi partnery existují jen malé rozdíly v preferovaném počtu dětí. Jestliže mezi partnery existuje jen malý rozdíl v preferencích počtu dětí, předpokládáme, že se také nebudou lišit jejich postoje k opatřením státních prorodinných politik. Otázky, které si v naší stati klademe jsou tak následujícící: Potvrdí se předpoklad, že rozdíly v postojích mezi partnery jsou jen nepatrné? Bude jejich proporce podobná rozdílům v preferencích počtu dětí? V našem příspěvku se budeme zabývat porovnáním postojů k různým opatřením podporujícím porodnost - rodičovskou dovolenou, péči o děti, přídavky na děti a další prostředky státních intervencí. K analýze využijeme data z výběrového šetření Manželství práce, rodina, realizovaného v listopadu 2005 v České republice. Věkově specifický reprezentativní vzorek zahrnuje ženy ve věku 20 40 let a jejich partnery. K dispozici jsou kvantitativní data z 838 rozhovorů, jež byly vedeny odděleně, ale identicky s oběma partnery v domácnosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.