Informace o projektu
Rusko v kategoriích přítel vs. nepřítel: česká reflexe

Kód projektu
MUNI/M/0921/2015
Období řešení
3/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt reflektuje akutní potřebu odborného zpracování hrozeb a rizik, které jsou spjaty se zahraničně- i vnitropolitickými aktivitami autoritativního režimu V. V. Putina v Ruské federaci, a to z perspektivy českých národních zájmů. Projekt předpokládá komplexní zpracování relevantních aspektů ruské kultury, historie, politiky a ekonomiky, skrze něž lze (1.) porozumět současné politické doktríně tzv. Putinova režimu a (2.) provést analýzu sekuritizačních parametrů aktuální bezpečnostní situace České republiky ve vztahu k Rusku; proto je projekt pojat mezioborově, jako systematická kooperace odborníků pěti pracovišť tří fakult MU (Katedra politologie; Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - FSS, Ústav slavistiky; Historický ústav – FF, katedra ekonomie ESF) a Historického ústavu AV ČR z oblasti historie, lingvistiky, literární vědy, kulturologie, politologie, bezpečnostních studií, mezinárodních vztahů a ekonomie. V kombinaci přístupů základního výzkumu s přístupy směřujícími k výrazně aplikačnímu přesahu, v komplexnosti svých cílů, interdisciplinárním pojetí a variabilitě aplikovaných metod představuje projekt v českém prostředí ojedinělý badatelský počin.
Výstupy projektu by měly mít kompaktní charakter, jednotlivé problémové okruhy budou zpracovávány postupy propojujícími a integrujícími jednotlivé oborové metodologie, což má umožnit dospět ke komplexnímu obrazu zkoumané látky. Projekt předpokládá publikování čtyř studií v impaktovaných časopisech, šesti studií v časopisech figurujících v databázích SCOPUS či ERIH a šesti textů buď jako studií v neimpaktovaných recenzovaných periodicích, nebo jako kapitol v odborných monografiích a konečně dvou anglicky psaných, zahraničními nakladatelstvími editovaných monografií.
Původnost i aktuálnost projektu a vědecká kvalifikace týmu doložitelná publikačními výsledky jeho členů (včetně výstupů realizovaných od loňské soutěže GAMU – viz základní literatura) a mezinárodním postavením jejich pracovišť zaručují i po ukončení projektu pokračování týmových výzkumných aktivit, jež by měly integrovat další badatele včetně doktorandů a talentovaných magisterských studentů. Podpora předloženého projektu může vést k obnově reputace Masarykovy univerzity jako evropského centra výzkumu Ruska a východní Evropy.

Publikace

Počet publikací: 39


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.