DOMOV, VÝVOJ A DEMOKRACIE: 2020 (DOVYDE 2020)

Kód projektu
MUNI/A/0955/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt DOMOV, VÝVOJ A DEMOKRACIE: 2020 je pokračováním předchozích realizovaných projektů pracoviště IVDMR:
1) Navazuje na předchozí projekty DOMOV, DOMOV2016, DOMOV a CESTY 2017, DOMOV, CESTY, PARTICIPACE: 2018 a 2019, v rámci kterých je realizován stejnojmenný longitudinální výzkum DOMOV – děti, otcové a matky o vývoji. Výzkum probíhá online a sleduje rodiny od třetího trimestru těhotenství do tří let věku dítěte. Do současnosti bylo spuštěno devět vln testování (v třetím trimestru těhotenství, po porodu, ve 3, 6, 9, 12, 18, 24 a 36 měsících věku dítěte). Projekt specifického výzkumu DOMOV2020 bude sloužit k pokračování sběru dat (poslední dítě zapojené do projektu dosáhne tří let věku v červnu roku 2020) a zejména k analýzám získaných dat. Cílem projektu DOMOV2020 tak bude dokončení sběru dat, jejich analýza a publikace studií, se zaměřením specificky na propojení dlouhodobě sbíraných dotazníkových dat s daty z individuálních šetření realizovaných v rámci již ukončeného projektu GAČR "Yummy mummy" ideál a skutečnost: Od rozdílů v osobnosti matek a způsobu péče o děti k batolecímu vývoji a citové vazbě (GA16-11015S).

2) Navazuje na projekt SV z roku 2014 Adaptace metod pro měření ukazatelů psychosociálního vývoje (MUNI/A/0947/2013), dále na projekt GAČR Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity (GAP407/12/0854), projekt SV DOMOV a CESTY 2017, projekt SV DOMOV, CESTY, PARTICIPACE:2018 a 2019. Projekt bude zaměřen na analýzy a publikaci zjištění z longitudinálního sledování souboru studentů Masarykovy univerzity Na cestě studiem. Další částí bude také navazovat na projekt Psychological determinants of perceived democratic legitimacy (GA18-19883S).

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.