Informace o projektu
Amalgamace obcí a lokální demokracie

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA22-23843S
Období řešení
4/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Univerzita Hradec Králové

Projekt si klade otázku, jakým způsobem funguje politická odpovědnost v obcích s různou velikostí a různou zkušeností s amalgamací, a jaké se toto fungovaní promítá do výše důvěry v politické instituce na různých úrovních vládnutí. Projekt se zaměřuje zejména na to, jak kontextuální vlastnosti obcí ovlivňují volební rozhodování a roli hodnocení práce lokálních politiků. Pro porozumění možným mechanismům je do zkoumání zahrnuta také role lokální identity a specifických politických podmínek obcí (soutěživost voleb, konání referend apod.). Výzkumné otázky budou zodpovězeny pomocí kvantitativních metod aplikovaných na
data o volebním chování pocházející z exit-pollového šetření provedeného v rámci projektu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  11 – Udržitelná města a obce Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.