Brexit a bolesti hlavy tvrdých euroskeptiků

Kritický postoj k evropské integraci se označuje jako euroskepticismus. Existuje v měkké formě, která chce zachovat EU, ale odmítá prohlubovat integraci, a ve formě tvrdé, která by ráda celou EU zrušila nebo ukončila členství daného státu v Unii. Brexit se zdál být vodou na mlýn tvrdých euroskeptiků, ale není tomu tak a tvrdí euroskeptici se ocitnuli v argumentační defenzivě.

březen 2024 Vratislav Havlík a Vít Hloušek

březen 2024

Bez popisku

Tvrdé euroskeptické strany ve střední Evropě jsou v evropském srovnání silné. Mají dost často parlamentní zastoupení, jako česká Svoboda a přímá demokracie nebo maďarská strana Naše vlast, někdy jsou dokonce ve vládě. Před posledními volbami byli v Polsku kromě Práva a spravedlnosti ve vládě i tvrdě euroskeptická strana Suverénní Polsko. Tyto strany získaly novou argumentační sílu po roce 2014, kdy občané Velké Británie odhlasovali vystoupení z EU, tzv. Brexit. A po podobném vystoupení, Slovexitu, Polexistu, Huxitu nebo Czexitu, začaly volat středoevropské tvrdě euroskeptické strany.

Naše analýza však ukázala, že tento vzestup byl jen krátkodechý, protože potíže Velké Británie po odchodu z Unie učinily další vystupování z ní neatraktivní. Tvrdí euroskeptikové museli změnit taktiku a začali své snahy o vystoupení z EU maskovat. Nejčastější taktikou je volání po referendu o členství v EU, případně deklarovaná snaha nahradit EU společenstvím „suverénních států“. Jedná se však skutečně jen o taktický manévr, jak prozrazuje analýza narativů obsažených v materiálech a komunikaci těchto stran.

Náš výzkum ukazuje, že rozdělení na tvrdý a měkký euroskepticismus velmi dobře odráží politickou realitu. Musíme však vždy kombinovat znalost a pochopení ideologie a dlouhodobé profilace dané strany nebo politika s velmi dynamicky se měnícím prostředím EU.

Zajímá vás původní článek?

Havlík, V., and Hloušek, V. (2024) Where Have All the ‘Exiters’ Gone? Contextualising the Concept of Hard Euroscepticism. JCMS: Journal of Common Market Studies, https://doi.org/10.1111/jcms.13602.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.