Invenio se stalo absolutním vítězem cen TAČR

Absolutním vítězem cen Technologické agentury České republiky (TAČR) se stala aplikace, na které se podíleli i odborníci z FSS MU. Psychodiagnostická aplikace vytvořená týmem Šárky Portešové z INPSY a Janáčkovy akademie múzických umění dokáže odhalit nadané děti. Skutečné nadání žáků se totiž v průběhu povinné školní docházky často vůbec neodhalí. Aplikace se neorientuje pouze na kognitivní schopnosti, ale i na mimointelektové dovednosti.

6. 11. 2023

CTK/Vondrouš Roman

"Letos jsme se rozhodli vyzdvihnout a ocenit ty výsledky projektů, které posouvají hranice, o nichž jsme si mysleli, že to už dál nejde,” řekl předseda TA ČR Petr Konvalinka. Ocenění řešitelé vítězných projektů si domu odnesli skleněnou sošku od českého designéra Lukáše Jabůrka.

Psychodiagnostická aplikace Invenio, která dokáže odhalit nadané děti, vyhrála krom celkové soutěže v kategorii Společnost. Aplikace se zaměřuje na kognitivní schopnosti ale i mimointelektové dovednosti dětí na prvních stupních základních škol. Systém se skládá z několika testů, které jsou pojaté jako jednoduché zábavné hry. Děti jsou podle odborníků více motivované a nejsou tolik stresované. Výsledky testování tak podle nich mohou být přesnější. Systém se zaměřuje na logické usuzování, prostorové schopnosti, rychlost zpracování informací a socioemoční deficity. Umožňuje zmapovat celkový profil žáků i jejich silné a slabé stránky.

"Děti, které nerozvíjejí svůj potenciál, zakrní, vzniknou u nich socioemoční problémy, nenavážou vztah ke vzdělání a je to velká škoda pro celou společnost," řekla Šárka Portešová z INPSY a Katedry psychologie FSS MU.

Více se o projektu můžete dočíst na webu a na facebookové stránce Invenio.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.