Má doktorát z psychologie, pracuje u hasičů. Absolventka FSS MU pomáhá lidem při požárech, nehodách i přírodních katastrofách

Psycholožka Veronika Hanáčková je součástí hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, kde však svým kolegům nepomáhá hasit požáry, zato dokáže poskytnout psychologickou pomoc při jakémkoliv neštěstí - od dopravní nehody až po tornádo. Co všechno obnáší práce psycholožky u hasičů a jaké bylo studium psychologie na Fakultě sociálních studií MU?

14. 2. 2023

Bez popisku

Co vás přivedlo ke studiu psychologie a na základě čeho jste se pro tento obor rozhodla?
Na gymnáziu mě velmi zajímalo studium společenských věd a k psychologii mě to vždycky nejvíc táhlo. Bavilo mne přemýšlet o tom, proč se lidé chovají tak, jak se chovají, a jakým způsobem myslí. Ve třetím ročníku na gymnáziu jsem měla možnost jít se podívat na FSS MU na den otevřených dveří a prezentace psychologie mě utvrdila v rozhodování, kde studovat. Navíc mě moc lákalo Brno jako město.

Co vás na studiu nejvíce bavilo, na co ráda vzpomínáte?
Nejraději vzpomínám na možnost absolvovat praxe na různých pracovištích. FSS v tomto ohledu nabízí nepřeberné množství možností a já jsem jich během studia ráda využívala. Také vzpomínám na mnoho vyučujících, které považuji za špičky svého oboru. S některými z nich, zejména z oblasti dětské psychologie, jsem stále v kontaktu a doteď s nimi konzultuji mnoho pracovních záležitostí. Jsem ráda, že se na ně mohu kdykoliv obrátit.

Kde v současnosti pracujete a jak jste se k této pozici dostala?
Nyní pracuji jako psycholožka u Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. K práci jsem se dostala víceméně náhodou, když jsem po skončení mateřské dovolené narazila na inzerát, ve kterém byla nabízená pozice psychologa u HZS. Mám ráda akční práci a tak jsem si řekla, že zkusím jít na pohovor. A vyšlo to.

Co obnáší práce psycholožky u hasičů? Co nejčastěji děláte?
Jedná se o velmi rozmanitou práci. Část mé práce tvoří vstupní psychologická diagnostika uchazečů o vstup do služby. Částečně dělám psychologické poradenství pro příslušníky a zaměstnance sboru a pro jejich rodinné příslušníky. A v neposlední řadě velkou část mé práce tvoří práce v terénu – jezdím poskytovat krizovou intervenci lidem zasaženým mimořádnými událostmi, jako jsou například nehody, požáry a další.

Vedu svůj tým hasičů, kteří jsou speciálně vyškolení v poskytování první psychologické pomoci, což bývá u zásahů důležité. Také často jezdím školit příslušníky hasičských sborů v nejrůznějších oblastech - třeba je učím, jak jednat s osobou se sebevražednými úmysly.

Co vás na práci u jihomoravských hasičů nejvíce překvapilo?
Nejvíce mě překvapilo, jak mimořádně šikovní a empatičtí hasiči jsou, co se týče schopnosti jednat s lidmi, kteří jsou v mimořádně stresové situaci. Tolik lidského přístupu a zájmu o druhé jsem málokdy viděla a díky tomu se mi pracuje v kolektivu takovýchto lidí velmi dobře. Neskutečně si cením nejen jejich práce, ale i jejich přístupu.

Máte nějaký pracovní zážitek, na který jen tak nezapomenete?
Nejvíce mě zasáhly dvě obrovské mimořádné události, v rámci kterých jsme jako hasiči měli na starosti koordinaci psychosociální pomoci. Jednak to bylo tornádo na jižní Moravě v roce 2021 a druhak organizace Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, které zajišťovalo pomoc uprchlíkům.

Co považujete za nejdůležitější dovednost, kterou ve své práci potřebujete a kterou jste získala na FSS?
Řekla bych, že mi nejvíc pomohla schopnost pracovat s daty a orientovat se ve výzkumech. Díky tomu mohu svá školení opírat o nejnovější poznatky z výzkumů a stále si rozšiřovat znalosti v nejrůznějších oblastech.

Co byste ze svých současných zkušeností řekla svému maturantskému já, které přemýšlí o studiu sociálních věd?
Rozhodně bych mu poradila, aby do toho šlo. Já osobně považuji rozhodnutí studovat psychologii na FSS za jedno z nejlepších rozhodnutí v mém životě.

Veronika Hanáčková

Vystudovala psychologii na Fakultě sociálních studií MU, kde se později věnovala především vývojové psychologii a v roce 2021 získala doktorský titul. V současnosti pracuje jako psycholožka u Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.