Profesor Hloušek odpovídá na vaše otázky o Soudobých dějinách

18. 10. 2023

Nový studijní program na Fakultě sociálních studií MU, Soudobé dějiny, vtáhne své studenty a studentky do moderní historie, do jejích spletitých souvislostí i do postupného vývoje celého světa. Přestože z názvu je zřejmé, čím se obor zabývá, vyvstává v souvislosti s touto novinkou řada otázek.

S profesorem Vítem Hlouškem, s nímž se na kurzech Soudobých dějin potkáte, proto odpovídáme na vaše nejčastější dotazy o novém oboru.

O čem bude nový studijní program Soudobé dějiny? Co se v něm mohu naučit?

Program se bude věnovat nejmodernější historii, české (resp. československé), evropské i globální. Jako jediný studijní program v celém Česku se bude převážně (i když ne exkluzivně) zaměřovat na období od konce 80. let. Stranou ale nezůstane ani vývoj v mimořádně dynamickém období po roce 1945. Česká perspektiva bude důsledně propojena s evropskou a světovou, včetně dimenze zahraniční politiky.

Druhým důrazem je snaha ukázat minulost jako propojenou se současností. Nejde ale zdaleka jen o politiku, součástí budou i předměty věnované ekonomickému nebo kulturnímu vývoji. Nechybí ani výuka metod potřebných k odbornému zkoumání soudobých dějin, přičemž propojíme klasické historické metody s metodami výzkumu z oblasti společenských věd.

Pro koho jsou Soudobé dějiny ideální?

Program je ideální pro ty, kteří tuší, že současnost má své historické kořeny, ale také vědí, že není vždy nutné pro jejich nalezení a pochopení kutat příliš hluboko. Ideálním uchazečem je člověk se zájmem o současné dění v jeho evropských a světových souvislostech, nikoli nutně jen historických. Sociální vědy nemají příliš často možnost zkoumat společenské a politické proměny v laboratoři, ale znalost soudobých dějin jim poskytuje více než adekvátní náhradu.

Na jaké zajímavé předměty se mohou studenti a studentky těšit?

Z pohledu budoucího vyučujícího jsou samozřejmě zajímavé všechny předměty. :) Ale jako určitá lákadla můžeme uvést například kurzy Společnost, kultura a náboženství po roce 1945, Dějiny globalizace, Evropa a USA za studené války, nebo předměty věnované českým a evropským dějinám po roce 1989. Stranou zájmu určitě nezůstane ani praxe, která poskytne studujícím výhodu poznání reálného historického poznávání a porozumění, nebo široká paleta povinně volitelných oborů, která čerpá z jedinečné spolupráce dvou fakult – Filozofické fakulty a té naší, Fakulty sociálních studií.

Soudobé dějiny lze studovat jen v kombinaci s dalším oborem. Který byste doporučil a proč?

Nejlogičtějším doplňkem je samozřejmě paralelní studium historie na FF MU. Nicméně vhodnou kombinací jsou v podstatě všechny programy nabízené Fakultou sociálních studií. Informace a metodologické a analytické dovednosti získané díky studiu soudobých dějin lze velmi dobře propojit s jakýmkoliv dalším humanitním nebo společenskovědním oborem.

V jakých profesích pak mohou studenti znalosti uplatnit?

Budoucí novinář, politik, analytik, diplomat nebo učitel jsou typická povolání, ve kterých mají lidé se solidní znalostí soudobých dějin nepopiratelnou výhodu nejen na trhu práce, i z hlediska rozhledu a schopností pochopit svět kolem nás.

Obor má ale co nabídnout všem, kteří budou ve svém povolání potřebovat analyzovat a kriticky hodnotit množství informací. Kromě možnosti pokračovat v různých navazujících společenskovědních a humanitních magisterských oborech připraví absolvování programu soudobé dějiny k práci v oblasti vzdělávání, sféře médií, neziskovém i ziskovém sektoru, státní správě a samosprávě.

Bez popisku

prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Vít Hloušek působí na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU a zaměřuje se na problematiku komparativní politologie, zejména na srovnávání politických a stranických systémů evropských zemí, na výzkum soudobých dějin a věnuje se také české politice. Setkáte se s ním také v kurzech nového programu Soudobé dějiny.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.