Social Policy and Social Work

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě v anglickém jazyce.

Program je možné studovat pouze jednooborově. Studium je zpoplatněno částkou 1 500 EUR za akademický rok.

Co se naučíte

Cílem programu je příprava odborníků zaměřených na zkoumání témat sociální a veřejné politiky, sociální práce a programů personálního rozvoje.

„Využít výzkum při zlepšování kvality pomáhajících intervencí“

Předmětem zkoumání jsou programové intervence sociální a veřejné politiky, sociálních problémů, obtížných životních situací, intervence sociální práce a zavádění konkrétních opatření i hodnocení jejich účinnosti.

Absolventi programu jsou schopni dosáhnout uvedeného cíle prostřednictvím vlastní výzkumné činnosti, hodnocením stávajících nebo přípravou nových opatření a jejich implementací v praxi. To dokáží na mezinárodní, národní, regionální a místní úrovni.

Absolventi programu jsou připraveni na další vědeckou kariéru v domácích a mezinárodních akademických institucích, také na uplatnění v organizacích veřejné správy, sociální politiky, sociální práce a sociálních služeb.

Praxe

Výzkumné i pedagogické znalosti a dovednosti jsou rozvíjeny prostřednictvím praktického vykonávání daných činností (learning by doing).

Výzkumné kompetence: studenti realizují vlastní výzkumné projekty. Hledají výzkumné otázky a hypotézy, tvoří design výzkumných studií, realizují sběr dat a jejich analýzu, píší publikace, získávají praktické zkušenosti s publikačním procesem a zpřístupňují odborné poznatky široké veřejnosti.

Pedagogické kompetence: studenti jsou zapojeni do všech typů pedagogické činnosti. Komunikují se studenty, administrativně se podílí na chodu předmětů, hodnotí úkoly studentů, vyučují semináře a přednášky, vedou a oponují bakalářské závěrečné práce.

Rozvoj výzkumných i pedagogických kompetencí probíhá pod supervizí školitele, zkušenějších výzkumníků/pedagogů a prostřednictvím spolupráce se zahraničními odborníky.

Chcete vědět víc?

http://spsp.fss.muni.cz/

CEPRES (Centrum praktických a evaluačních studií), které působí při Katedře SPSP (viz http://www.cepres-muni.cz)

Uplatnění absolventů

Hlavní oblastí uplatnění absolventů jsou mezinárodní a domácí výzkumné a akademické organizace, organizace veřejné správy, sociální politiky, sociální práce a sociálních služeb.

V těchto organizacích se stávají výzkumníky, tvůrci koncepcí a programů, pedagogy. Uplatňují se jako autoři strategií řešení sociálních problémů nebo podpory zvládání obtížných životních situací na všech úrovních působení (národní, oblastní i lokální), jako poradci a experti politických subjektů, státní správy nebo nevládních (i nadnárodních) organizací.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2023
Termín pro vložení doplňujících materiálů do e-přihlášky: do 15. ledna 2024
Termín přijímací zkoušky: 29. ledna 2024 - 2. února 2024
Hranice úspěšnosti: 60 bodů (z maximálních 100 bodů)
Doplňující materiály:

  • výzkumný záměr
  • strukturovaný profesní životopis
  • kopie magisterského diplomu
  • souhlas budoucího školitele/ školitelky
  • seznam publikovaných prací, příp. separáty
  • zahraniční uchazeči, kteří nemohou být osobně přítomni u přijímacích zkoušek dodají 2 doporučující dopisy a doklad o znalosti AJ min. na úrovni B2


Podrobné informace: https://1url.cz/@doctoral

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 60 bodů.

Kritéria hodnocení uchazečů:

  • Výzkumný projekt jako podklad pro přípravu disertační práce - max. 60 bodů
  • Odborné znalosti v dané výzkumné oblasti - max. 20 bodů
  • Jazykové znalosti (anglický jazyk aktivně slovem i písmem) - max. 10 bodů
  • Předchozí zkušenosti ve výzkumu - max. 10 bodů

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Oborová rada a oborové komise
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
1 500 EUR
Více informací

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.