Jak se přihlásit

Důležité termíny přijímacího řízení

 • 1. leden - 30. duben / 1. září - 30. listopad

  Podejte přihlášku

  Při podávání elektronické přihlášky (jiná forma podání přihlášky není možná) si zároveň ověříte, jaké jsou podmínky pro přijetí na vybraný program.

  Přihláška je zpoplatněna částkou 700 Kč.

  Dny otevřených dveří pro zájemce o doktorské studium fakulta nepořádá, je však možné fakultu navštívit v průběhu dne otevřených dveří pro zájemce o bakalářské či magisterské studium.

  PODEJTE PŘIHLÁŠKU

 • červen / leden

  Čekejte na dopis

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. Pozvánku vám pošleme přes e-přihlášku.

 • červen / únor

  Dostavte se ke zkoušce

  Přijímací zkouška do doktorského studia probíhá formou ústního pohovoru. Podrobnosti najdete u nabízených programů. Zde si rovněž můžete ověřit, které podklady je třeba vložit do e-přihlášky. 

 • Přečtěte si výsledek

  Výsledky přijímacího pohovoru zaznamenáme do elektronické přihlášky. Pokyny k zápisu naleznete v e-přihlášce spolu s rozhodnutím o přijetí/nepřijetí. 

 • září / únor

  Zapište se ke studiu

  Zápis proběhne ve dnech 13 a 15.9.2021, vždy od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00, na studijním oddělení, úsek doktorského studia na FSS MU,  Joštova 10, místnost č.1.16. 

  K zápisu potřebujete úředně ověřenou kopii magisterského diplomu (absolventi MU běžnou kopii), pokud jste ji ještě neodevzdali, občanský průkaz (popř. pas), vyplněnou přílohu č. 12 dokumentu "Školení studentů 1. ročníků o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci" a vyplněný zápisový list.

  Po zápisu je potřeba, aby studenti, kteří nemají fotografii v Informačním systému MU, se zašli pro potřeby vystavení ISIC karty či průkazu studenta vyfotografovat na Ústav výpočetní techniky MU.

  Doktorské studium se uskutečňuje podle Individuálního studijního plánu pod vedením školitele. 

   

Podejte přihlášku

Dotazy a informace k přijímacímu řízení


Úsek doktorského studia

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.