Politologie

"Mocenské vztahy, zájmy, hierarchie a řád pod drobnohledem"

Představení studijního programu

Hlavním cílem studia politologie je naučit studenty rozumět politice a otázce uplatňování moci. Studium klade důraz na osvojení si pokročilých politologických pojmů a konceptů, rozvíjení oborových znalostí týkajících se politických fenoménů apod.

Rozvíjí znalosti a dovednosti studentů v různých politologických podoborech - volebních studiích, politickém marketingu, výzkumu demokracie, demokratizace a lidských práv, výzkumu nejnovější české politické historie a aktérů, resp. českého politického myšlení.

Praxe

Praxe je povinnou součástí specializace Volební studia a politický marketing, u jednooborového studia je povinně volitelnou součástí studia.

Uplatnění absolventů

Absolventi magisterského studia se mohou uplatnit v profesních oblastech zmíněných u bakalářského studia, a to s důležitým rozdílem získaného úplného vysokoškolského vzdělání, čímž se jejich možnosti významně rozšiřují. Jde tedy o pozice analytiků ve veřejné a soukromé sféře, ve školství, ve státní správě a samosprávě, v subjektech občanské společnosti nebo při přípravě a realizaci volebních a politických kampaní.

Podmínky přijetí

Uchazeč si vybírá ze dvou studijních plánů programu politologie: plánu jednooborového studia a plánu se specializací Volební studia a politický marketing. Uchazeč se může přihlásit do jednoho či do dvou studijních plánů, přičemž v přihlášce uchazeč zároveň indikuje, zda chce být do programu přijat navzdory tomu, že neuspěl ve svých preferencích, a fakulta, resp. přijímací komise, mu má určit studijní plán; nemá zájem o jiný studijní plán programu.

Přijímací zkouška do studijního programu politologie, a to do obou plánů probíhá ve 2 kolech. V 1. kole přijímací komise posuzuje materiály, které uchazeč doručí na studijní oddělení FSS MU v termínu do 30. 4. 2019 (rozhoduje razítko pošty). Jedná se o: 1) motivační dopis, 2) strukturovaný životopis. Na základě posouzení a bodového ohodnocení zaslaných materiálů může komise již v 1. kole rozhodnout o odpuštění 2. kola přijímací zkoušky a doporučit uchazeče k přijetí. Výsledky 1. kola budou zveřejněny v e-přihlášce nejpozději 2 týdny před konáním 2. kola přijímací zkoušky. Pokud uchazeč nezískal v 1. kole takové hodnocení, na jehož základě je mu 2. kolo přijímací zkoušky prominuto, nebo žádné materiály nezaslal, absolvuje 2. kolo ve formě písemného testu, který se koná v červnu 2019.

V 1. kole může být přijato maximálně 10 uchazečů v obou plánech dohromady.

Celkový maximální počet přijatých v obou kolech přijímacího řízení pro oba studijní plány dohromady je 40 studentů, kteří ovšem musí úspěšně absolvovat přijímací zkoušku (viz níže). Pro studijní plán jednooborového studia činí maximální počet přijatých 30, pro studijní plán se specializací Volební studia a politický marketing činí maximální počet přijatých 30.

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů, pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat alespoň 60 bodů.

Doporučená literatura

Literatura je dostupná na webové stránce Katedry politologie FSS MU: http://polit.fss.muni.cz/informace-pro-studenty/pol/ (je totožná s literaturou k bakalářské státní závěrečné zkoušce politologie).

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium

Jednooborové studium se specializací

Absolvent magisterského studijního programu může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném doktorském studiu na dané fakultě, zvláště v doktorském studiu politologie.

Chcete vědět víc?

http://www.chcinapolitologii.cz

http://polit.fss.muni.cz/

http://www.chcinafss.cz

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.