Jak se přihlásit

Důležité termíny přijímacího řízení

 • 1. ledna - 30. dubna / 1. srpna - 30. listopadu

  Podejte přihlášku

  Přihláška se podává elektronicky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/.

  Poplatek za podání přihlášky je 700 Kč a musí být uhrazen nejpozději poslední den pro podání přihlášky. Individuální bankovní spojení najdete v přihlášce.

  PODEJTE PŘIHLÁŠKU

 • květen / prosinec

  Čekejte na pozvánku

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. V průběhu května / prosince Vám doručíme do e-přihlášky pozvánku k přijímacímu řízení.

 • leden / červen

  Dostavte se ke zkoušce

  Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia může mít různé podoby. Podrobnosti najdete u každého z nabízených programů.

 • Přečtěte si výsledek

  Katedra vyhodnotí Váš výkon a navrhne přijetí nebo nepřijetí. Výsledky a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu budou zveřejněny ve Vaší e-přihlášce. 

 • Zapište se ke studiu

  Informace o zápisu ke studiu jste obdrželi v rámci pozvánky k přijímacímu řízení. Ověřenou kopii bakalářského (magisterského) diplomu přinesete až k zápisu ke studiu.


   

Podat přihlášku

Dotazy a informace k přijímacímu řízení


Kontakty na studijní oddělení

telefon: 549 49 6956
e‑mail: