Jak se přihlásit

Přihláška ke studiu

 • 1. ledna - 30. dubna / 1. srpna - 30. listopadu

  Podejte přihlášku

  Přihlášku do navazujícího magisterského studia lze podávat dvakrát ročně, a to v termínech od 1. srpna do 30. listopadu (s nástupem do studia od jarního semestru) a od 1. ledna do 30. dubna (s nástupem do studia od podzimního semestru).

  Přihláška se podává elektronicky na této adrese.

  Poplatek za podání přihlášky je 700 Kč a musí být uhrazen nejpozději poslední den pro podání přihlášky. Individuální bankovní spojení najdete v přihlášce.

  Přihláška ke studiu

 • květen / leden

  Čekejte na pozvánku

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. V průběhu ledna / května Vám doručíme do e-přihlášky pozvánku k přijímacímu řízení.

 • únor / červen

  Dostavte se ke zkoušce

  Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studia může mít různé podoby. Podrobnosti najdete u každého z nabízených programů.

 • Přečtěte si výsledek

  Katedra vyhodnotí Váš výkon a navrhne přijetí nebo nepřijetí. Výsledky a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu budou zveřejněny ve Vaší e-přihlášce

 • Zapište se ke studiu

  Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdržíte společně s pozvánku k zápisu. Teprve při zápisu se stáváte studentem nebo studentkou Fakulty sociálních studií MU. 

  Informace o zápisu ke studiu jste obdrželi v rámci pozvánky k přijímacímu řízení. Ověřenou kopii bakalářského (magisterského) diplomu přinesete až k zápisu ke studiu.

  Pokud jste získal/a Vaše předchozí vzdělání na vysoké škole, která není akreditovaná v České republice nebo na Slovensku, je nutné si pro zápis do studia nechat uznat rovnocennost tohoto vzdělání se vzděláním v České republice, tzv. nostrifikovat Vás bakalářský diplom. Toto uznání je možné přímo na Fakultě sociálních studií za poplatek 750 Kč, pro více informací, prosím, kontaktujte Mgr. Kláru Němečkovou 217236@muni.cz. Podrobnější informace naleznete také na našich webových stránkách.

  U dokladu, prokazujícího nejvyšší dosažené vzdělání, vydaného jiným státem je většinou nutné vyšší ověření (apostila/superlegalizace), které je možné získat pouze v zemi, kde bylo dané vzdělání dokončeno. Jaké ověření potřebujete právě Vy najdete zde.

Chcete se zeptat? Podejte si přihlášku Podívejte se na materiály

Přijďte k nám

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.