International Relations and European Politics

Navazující magisterské studium v prezenční formě v anglickém jazyce.

Program je možné studovat pouze jednooborově. Studium je zpoplatněno částkou 3 000 EUR za akademický rok.

Podat přihlášku

Admission Master program Fall 2023 (beginning September 2023)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2023.

Co se naučíte

Cílem magisterského studia programu Mezinárodní vztahy a evropská politika je prohloubení znalostí o mezinárodních vztazích a evropské politice získaných na bakalářském stupni studia. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj schopností analyzovat, vyhodnocovat, interpretovat a chápat teoretické aspekty studovaných empirických problematik a vše kriticky reflektovat při expertní činnosti. Jedná se zejména o moderní teorie konfliku a kooperace, teorie evropské integrace a mezinárodní politickou ekonomii. Systematické zdokonalování v měkkých dovednostech a výzkumných technikách připraví studující ke kvalitní expertní analytické práci v oboru. Obecným cílem programu je systematickým důrazem na rozvoj analytických dovedností studující dobře připravit jak na uplatnění na globálním trhu práce u potencionálních zaměstnavatelů, tak na případné doktorské studium v globální akademické konkurenci.

„PEACE THROUGH STRENGTH.“

Praxe

Praxe u všech typů potenciálních zaměstnavatelů studentů programu je volitelnou součástí studia. Katedra bude kultivovat a rozšiřovat existující bohatou nabídku příležitostí pracovních stáží a zahraničních pracovních pobytů pro zájemce ze strany studujících.

Chcete vědět víc?

For more information http://irep.fss.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Absolventi programu se uplatní v řadě profesních oblastí, zejména však: ve státní správě a v diplomatických službách, ve výzkumných a analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, v aparátu politických stran, v novinářské profesi a na půdě mezinárodních organizací. Velmi významnou možností uplatnění absolventů je korporátní sféra, zejména velké nadnárodní korporace.

Podmínky přijetí

To be accepted, the applicant must have completed or be on track to complete bachelor level education (before enrollment). Each application must include English language curriculum vitae, cover letter, official transcript of records, proof of English language competence at the B2 level, and a sample of academic writing in the extent of an essay. The applications are processed and successful candidates from the first round are invited to an online video interview to review their application and verify their English language competence. Online video interview: 1) Applicants who pass the first round are contacted by the members of the admission committee and an online video interview is scheduled. The online video interview typically takes about 20 minutes and serves to clarify whether the applicant fits the program, whether the program is a good fit for the applicant, and to verify English language competence. 2) Applicants are given the opportunity to ask further questions they might have about the program at the end of the interview. 3) Online interviews may be replaced with in-person interviews if applicants are present on campus.

Kritéria hodnocení

Maximum 100 bodů (pro přijetí je minimum 60 b.) na základě zaslaných dokumentů a vstupních pohovorů.

Doporučená literatura

Essay Submit an English language sample of your academic writing between 3000-4000 words (10-15 pages) that best represents your ability to analyze, critically assess, and synthesize a complex issue. Your writing sample should demonstrate the ability to work with abstract concepts and/or theories and the ability to analyze and critically assess issues. You are encouraged to submit a self-contained part of your Bachelor Thesis (chapter or two) or seminar output from a course. Please indicate the providence of the essay (e.g. written as a result of my Strategic studies class, part of my bachelor thesis). Should these not be available, please submit a newly written original essay on a chosen topic related to the program. Please adhere to citing and referencing standards to avoid any plagiarism.

Termíny

1. 9. 2022 – 30. 4. 2023

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
3 000 EUR
Více informací

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.