European Governance

Navazující magisterské studium v prezenční formě v anglickém jazyce.

Program je možné studovat pouze jednooborově. Studium je zpoplatněno částkou 3 000 EUR za akademický rok.

Jak podat přihlášku

Co se naučíte

Master of European Governance je magisterský studijní program organizovaný Právnickou, ekonomickou a správní fakultou Utrechtské univerzity a Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity. První ročník se koná v Brně a druhý ročník v Utrechtu; v průběhu studia jsou navíc organizovány společné semináře vyučované lektory obou univerzit.

„Understand Europe through living it.“

Magisterský studijní program European Governance vzdělává studenty, aby byli schopni analyzovat komplexní problémy evropského vládnutí z mnoha hledisek, včetně ekonomie, práva, politické vědy a veřejné správy. Studenti se navíc naučí aplikovat abstraktní znalosti a teorii na problémy reálného života prostřednictvím případových studií, simulací a výzkumných projektů zaměřených na politiku. Studenti se tak stanou akademickými profesionály, tedy odborníky, kteří mohou pomocí akademických znalostí analyzovat a řešit složité problémy v různých kontextech a z různých perspektiv.

Praxe

Součástí programu je stáž, která souvisí s tématem diplomové práce. Hlavními spolupracujícími partnery jsou politické instituce Evropské unie (Evropská komise, Evropský parlament, Výbor regionů), instituce členských států Evropské unie (typicky avšak nikoliv exkluzivně ministerstva zahraničních věcí), nevládní organizace v Nizozemsku, České republice, ale i dalších zemích.

Chcete vědět víc?

https://ego.fss.muni.cz/

https://www.uu.nl/masters/en/european-governance

Uplatnění absolventů

Unikátní kombinace odborných znalostí v rámci zúčastněných univerzit nabízí příležitost pro náročné mezinárodní magisterské studium. Poskytuje studentům řádné akademické vzdělání, které je připravuje na profesionální pozice v řadě organizací:

místní, regionální a národní vlády, které stále více pracují v evropském kontextu

orgány EU, jako je Evropská komise a agentury EU

další mezinárodní organizace pracující v Evropě

neziskové organizace, které jsou konfrontovány s otázkami evropského vládnutí

firmy, jejichž regulační prostředí je z velké části formováno procesy evropské správy

poradenské firmy

absolventi programů obvykle získávají zaměstnání na akademické úrovni v soukromých organizacích nebo veřejných organizacích na pozicích, jako je politický poradce, konzultant nebo manažer nebo výzkumný pracovník ve výzkumných a poradenských společnostech

Termíny

1. 10. 2021 – 1. 4. 2022

Termín pro podání přihlášek

Jak podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Spolupracující instituce
  • Faculty of Law, Economics and Governance of Utrecht University
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
3 000 EUR
Více informací

Váháte?
Máte otázku?

Chcete vědět víc? Podívejte se na web programu

Web programu

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.