Energy Policy Studies

Energy matters

Podat přihlášku

Termín podání přihlášky v závislosti na zvoleném přijímacím řízení (půlnoc 15. 11. 2021 nebo 30. 4. 2022)

Co se naučíte

Program je zaměřen na detailní představení problematiky mezinárodních vztahů a energetické bezpečnosti. Jeho unikátním rysem je především multidisciplinarita – sociálně vědní základ je doplněn o látku z oblasti technických věd, ekonomie a práva. Cílem je poskytnout studentům vědomosti k pochopení problematiky a využití získaných znalostí v praxi. Program tak reflektuje rostoucí nároky energetického sektoru na experty na politické a strategické otázky, jež by v rámci svého vzdělání obsáhli jak odbornost mezinárodně-politické oblasti, tak technické, ekonomické, právní a jiné aspekty energetiky. Kritická, náročná forma výuky rozvíjí analytické a koncepční myšlení studentů a jejich dovednosti typu kreativity, komunikativnosti a schopnosti týmové spolupráce. Studenti jsou obeznámeni s pojmoslovím, koncepty a metodami, se kterými se při analýze energetické bezpečnosti, mezinárodních vztahů a souvisejících otázek běžně pracuje s cílem jejich uplatnění v praxi.

Praxe

Odborná praxe, jakkoliv je podporovaná, není pro studenty programu povinná. Katedra Mezinárodních vztahů a evropských studií se však v posledních letech velmi aktivně věnuje postupnému budování a rozvoji vazeb s organizacemi, které mohou jejím studentům napomoci v získání praktických dovedností a zkušeností a nabízí širokou škálu kontaktů na různé instituce. Za hlavní přínos lze v této oblasti považovat rozvíjející se systém pracovních stáží i rozšiřující se nabídka studijních pobytů především v rámci programu Erasmus.

Chcete vědět víc?

http://eps.fss.muni.cz

Uplatnění absolventů

Absolventi programu Energy Security Studies naleznou uplatnění v mnoha profesích např. při spoluvytváření energetické legislativy Evropské unie, při tvorbě a implementaci energetických politik, v relevantních oborech státní správy, na analytických či zahraničních pracovištích firem či v médiích. Značný prostor se díky nárůstu důležitosti energetiky otevírá i v diplomatických službách a na půdě mezinárodních institucí, se zvláštním zřetelem na EU. V neposlední řadě najdou absolventi své uplatnění i ve výzkumné a akademické sféře.

Podmínky přijetí

Admission Master program Spring 2022 (beginning February 2022)
— Termín podání přihlášky do půlnoci 15. 11. 2021

Studenti jsou přijímáni na základě hodnocení zaslaných dokumentů: CV, motivace a výpisu známek. Přihlásit se mohou bakaláři politických věd, mezinárodních vztahů, evropských studií či příbuzných oborů sociálních a humanitních věd s výbornou znalostí angličtiny. Viz: https://eps.fss.muni.cz/prospective-students/how-to-apply

Kritéria hodnocení

Studenti jsou přijímáni na základě hodnocení zaslaných dokumentů a pohovorů: hodnocení se pohybuje v rozmezí 0 - 100 bodů (60 je minimum pro přijetí).

Admission Master program Fall 2022 (beginning September 2022)
— Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2022

Studenti jsou přijímáni na základě hodnocení zaslaných dokumentů: CV, motivace a výpisu známek. Přihlásit se mohou bakaláři politických věd, mezinárodních vztahů, evropských studií či příbuzných oborů sociálních a humanitních věd s výbornou znalostí angličtiny. Viz: https://eps.fss.muni.cz/prospective-students/how-to-apply

Kritéria hodnocení

Studenti jsou přijímáni na základě hodnocení zaslaných dokumentů a pohovorů: hodnocení se pohybuje v rozmezí 0 - 100 bodů (60 je minimum pro přijetí).


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

15. 7. – 15. 11. 2021

Termín pro podání přihlášek

Admission Master program Spring 2022 (beginning February 2022)

1. 9. 2021 – 30. 4. 2022

Termín pro podání přihlášek

Admission Master program Fall 2022 (beginning September 2022)

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
3 000 EUR
Více informací

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail na

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.