Energy Policy Studies

Navazující magisterské studium v prezenční formě v anglickém jazyce.

Program je možné studovat pouze jednooborově. Studium je zpoplatněno částkou 3 000 EUR za akademický rok.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

(Zahraničně) politické aspekty dodávek a využívání energie jsou nedílnou součástí globálních výzev jako například klimatické změny, nerovného hospodářského rozvoje nebo oslabování národní bezpečnosti vlivem probíhajícího geopolitického soupeření mezi světovými mocnostmi.

„Energy matters“

Program reaguje na stále rostoucí poptávku trhu práce po absolventech s dovednostmi a schopnostmi nezbytnými pro orientaci ve složitém prostředí národních a mezinárodních politik v oblasti klimatu a energetiky. Jedinečným způsobem kombinuje politické vědy s prvky environmentálních studií, práva, ekonomie a techniky, čímž studentům poskytuje komplexní soubor dovedností a zajišťuje jejich schopnost uplatnit se v budoucí kariéře.

Během studia se seznámíte s velkým množstvím zajímavých témat, jako je geopolitika dodávek energie a energetická bezpečnost, energetika a životní prostředí, hospodářský rozvoj a energetická chudoba, inovace a technologický rozvoj nebo energetické trhy a obchodování s energiemi. Můžete se specializovat na několik z nich nebo jen na jedno - například výběrem konkrétních stáží nebo témat projektů a diplomových prací ve třídě, nebo si vybudovat komplexní znalosti celého oboru.

Program nevyžaduje žádné specifické předchozí znalosti. Mezi našimi studenty jsou absolventi bakalářského studia společenských věd, geografie, ekonomie, ale i práva a technických oborů. Jedinými našimi předpoklady jsou kritické myšlení, aktivní přístup ke studiu a schopnost pracovat v týmu. Vše ostatní se naučíte u nás.

Praxe

Nedílnou součástí studijního plánu jsou praktické kurzy, jako je sestavování cashflow modelů pro investiční projekty nebo diskuse a workshopy s odborníky, včetně našich absolventů.

Mimo program jsou studenti podporováni v tom, aby si sami nebo prostřednictvím vytvořené sítě absolventů a spolupracujících institucí našli stáže v oborech, které je zajímají.

Fakulta uznává kredity za stáže a podporuje vyjíždějící studenty prostřednictvím stipendií. Stáže mohou také sloužit jako základ pro závěrečné práce studentů.

Chcete vědět víc?

https://eps.fss.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Absolventi naleznou uplatnění v mnoha profesích např. při spoluvytváření energetické legislativy Evropské unie, při tvorbě a implementaci energetických politik, v relevantních oborech státní správy, na analytických či zahraničních pracovištích firem či v médiích. Značný prostor se díky nárůstu důležitosti energetiky otevírá i v diplomatických službách a na půdě mezinárodních institucí, se zvláštním zřetelem na EU. V neposlední řadě najdou absolventi své uplatnění i ve výzkumné a akademické sféře.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 9. 2022 – 30. 4. 2023)

The program is open to students holding a Bachelor’s or equivalent degree from a recognized institution of higher education. Each application must include English language curriculum vitae, cover letter, official transcript of records, and a sample of academic writing in the extent of an essay. It is highly recommended to also include a proof of proficiency in English at the B2 level or higher. After completing the application, prospective students are invited for an online interview with members of the admission board. The interview typically takes about 20 minutes and serves to clarify whether the applicant fits the program, whether the program is a good fit for the applicant, and to verify English language competence. Further details are available at https://eps.fss.muni.cz/prospective-students/how-to-apply Essay: Pick a topic in (international) energy politics. It does not matter whether the topic is something affecting the whole world (like climate change or transition to renewable energy) or whether it is something more regional (like the conflict and cooperation behind the Nord Stream gas pipelines, for example). In your 700-800 words essay, describe the topic and then imagine you are a political leader participating in solving an issue or a problem relevant to your topic. What would you, as a political leader, do? What solutions would you suggest and why? Explain and defend your reasoning. If citing any sources, make sure you cite them properly and that you avoid any intended or unintended plagiarism.

Kritéria hodnocení

Applications are evaluated on the basis of the students’ background, experience and motivation (up to 30 points), the submitted essay (30 points), and the online interview (40 points). Applications awarded with at least 60 points are accepted.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
3 000 EUR
Více informací

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.