Energy Policy Studies

Navazující magisterské studium v prezenční formě v anglickém jazyce.

Program je možné studovat pouze jednooborově. Studium je zpoplatněno částkou 3 000 EUR za akademický rok.

Podat přihlášku

Admission Master program Fall 2024 (beginning September 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Program nabízí buď jednooborové studium (dva roky studia v České republice), nebo dvouoborové studium ve spolupráci se School of International Studies, University of Trento (jeden rok v Itálii, jeden rok v České republice).

„Energy matters“

(Zahraničně) politické aspekty dodávek a využívání energie jsou nedílnou součástí globálních výzev jako například klimatické změny, nerovného hospodářského rozvoje nebo oslabování národní bezpečnosti vlivem probíhajícího geopolitického soupeření mezi světovými mocnostmi.

Program reaguje na stále rostoucí poptávku trhu práce po absolventech s dovednostmi a schopnostmi nezbytnými pro orientaci ve složitém prostředí národních a mezinárodních politik v oblasti klimatu a energetiky. Jedinečným způsobem kombinuje politické vědy s prvky environmentálních studií, práva, ekonomie a techniky, čímž studentům poskytuje komplexní soubor dovedností a zajišťuje jejich schopnost uplatnit se v budoucí kariéře.

Během studia se seznámíte s velkým množstvím zajímavých témat, jako je geopolitika dodávek energie a energetická bezpečnost, energetika a životní prostředí, hospodářský rozvoj a energetická chudoba, inovace a technologický rozvoj nebo energetické trhy a obchodování s energiemi. Můžete se specializovat na několik z nich nebo jen na jedno - například výběrem konkrétních stáží nebo témat projektů a diplomových prací ve třídě, nebo si vybudovat komplexní znalosti celého oboru.

Program nevyžaduje žádné specifické předchozí znalosti. Mezi našimi studenty jsou absolventi bakalářského studia společenských věd, geografie, ekonomie, ale i práva a technických oborů. Jedinými našimi předpoklady jsou kritické myšlení, aktivní přístup ke studiu a schopnost pracovat v týmu. Vše ostatní se naučíte u nás.

Praxe

Nedílnou součástí studijního plánu jsou praktické kurzy, jako je sestavování cashflow modelů pro investiční projekty nebo diskuse a workshopy s odborníky, včetně našich absolventů.

Mimo program jsou studenti podporováni v tom, aby si sami nebo prostřednictvím vytvořené sítě absolventů a spolupracujících institucí našli stáže v oborech, které je zajímají.

Fakulta uznává kredity za stáže a podporuje vyjíždějící studenty prostřednictvím stipendií. Stáže mohou také sloužit jako základ pro závěrečné práce studentů.

Chcete vědět víc?

https://eps.fss.muni.cz/

https://eiseps.fss.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Absolventi naleznou uplatnění v mnoha profesích např. při spoluvytváření energetické legislativy Evropské unie, při tvorbě a implementaci energetických politik, v relevantních oborech státní správy, na analytických či zahraničních pracovištích firem či v médiích. Značný prostor se díky nárůstu důležitosti energetiky otevírá i v diplomatických službách a na půdě mezinárodních institucí, se zvláštním zřetelem na EU. V neposlední řadě najdou absolventi své uplatnění i ve výzkumné a akademické sféře.

Podmínky přijetí

Studenti jsou přijímáni na základě hodnocení zaslaných dokumentů: CV, motivace a výpisu známek. Přihlásit se mohou bakaláři politických věd, mezinárodních vztahů, evropských studií či příbuzných oborů sociálních a humanitních věd s výbornou znalostí angličtiny. Viz: https://eps.fss.muni.cz/prospective-students/how-to-apply

Kritéria hodnocení

Studenti jsou přijímáni na základě hodnocení zaslaných dokumentů a pohovorů: hodnocení se pohybuje v rozmezí 0 - 100 bodů (60 je minimum pro přijetí).

Termíny

1. 9. 2023 – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
3 000 EUR
Více informací

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.