Cultural Sociology

Cultural is real.

Podat přihlášku

Termín podání přihlášky v závislosti na zvoleném přijímacím řízení (půlnoc 15. 11. 2021 nebo 30. 4. 2022)

Co se naučíte

Studium v programu Cultural Sociology klade důraz na důkladné rozvíjení interpretačních schopností, jež jsou založeny na osvojení strukturálních i hermeneutických metod analýzy kulturních významů cirkulujících a působících prostřednictvím nejrůznějších sociálních jevů. Kulturní sociologie je definována vlastní metodou přístupu a konceptuálními rámci interpretace, nikoli předmětem analýzy, a v tomto smyslu představuje relativně nezávislou formu přípravy studujících k expertní analytické a výzmumné práci v oblastech sociální reality v níchž komunikace sehrává klíčovou roli.

Praxe

Není povinnou součástí studií.

Chcete vědět víc?

http://gps.fss.muni.cz

Uplatnění absolventů

Absolvent magisterského programu Cultural Sociology prokazuje schopnost realizovat výzkumný projekt, získávat, analyzovat a interpretovat empiricky založené soubory významů, znaků, textuálních a vizuálních dokumentac, včetně přihlédnutí k etice sociologického výzkumu. Dále prokazuje schopnost provedení kritické kulturní interpretace sociálních jevů, událostí a institucionálních procesů na základě aplikace vhodné teorie a metodologie. Absolvent disponuje schopnosti analyzovat a srovnat komunikační strategie působící v nejrůznějších typech organizací, spolků, sociálních a kulturních hnutí, nebo subkultur. Absolventi jsou připraveny pro expertní analytickou a výzmumnou práci v oblastech sociální reality v níchž komunikace sehrává klíčovou roli.

Absolvent Cultural Sciology kromě toho, že je schopen vykonávat analytické práce související s realizací projektů jako člen realizačního týmů, je schopen již také samostatné interpretační a analytické práce, včetně vypracování návrhů nových projektů a po získání zkušeností i odborného vedení projektových týmů.

Podmínky přijetí

Admission Master program Spring 2022 (beginning February 2022)
— Termín podání přihlášky do půlnoci 15. 11. 2021

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků z předchozího studia, motivace, znalosti angličtiny a dalších kritérií na základě zaslaných dokumentů a video-pohovorů - viz web oboru, sekce How to Apply: http://gps.fss.muni.cz/en/cultural-sociology

Kritéria hodnocení

Hodnotí se předchozí motivace, profil a výsledky uchazečů (CV, výpis známek), doporučení, znalost angličtiny. Součástí je možnost ověření motivace a anglického jazyka ve video-pohovoru. Celkový výsledek je maximálně 100 bodů, přičemž podmínkou pro přijetí je minimum 60 bodů.

Admission Master program Fall 2022 (beginning September 2022)
— Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2022

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků z předchozího studia, motivace, znalosti angličtiny a dalších kritérií na základě zaslaných dokumentů a video-pohovorů - viz web oboru, sekce How to Apply: http://gps.fss.muni.cz/en/cultural-sociology

Kritéria hodnocení

Hodnotí se předchozí motivace, profil a výsledky uchazečů (CV, výpis známek), doporučení, znalost angličtiny. Součástí je možnost ověření motivace a anglického jazyka ve video-pohovoru. Celkový výsledek je maximálně 100 bodů, přičemž podmínkou pro přijetí je minimum 60 bodů.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

15. 7. – 15. 11. 2021

Termín pro podání přihlášek

Admission Master program Spring 2022 (beginning February 2022)

1. 9. 2021 – 30. 4. 2022

Termín pro podání přihlášek

Admission Master program Fall 2022 (beginning September 2022)

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
3 000 EUR
Více informací

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail na

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.