Uznávání zkoušek a certifikátů pro bakalářské studium

Informace na stránkách Oddělení centra jazykového vzdělání

Podmínky týkající se jazykových kompetencí studentů nutné pro připuštění ke státní zkoušce

 

Bakalářské a magisterské studium – imatrikulace 2015/2016 a starší

Podmínkou účasti u státní závěrečné zkoušky studentů prezenční i kombinované formy studia je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v akademickém a odborném jazyce v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Prokázání minimální jazykové kompetence je možné těmito způsoby:

I. a) Student má úspěšně absolvovaný některý z předmětů ukončených zkouškou:

  • angličtina - CJVA2B (prezenční Bc.), CJVA2M (prezenční Mgr.) a cjva2p (kombinovaní), francouzština - CJVF2B (Bc.) a CJVF2M (Mgr.), němčina – CJVN2B (prezenční Bc.), CJVN2M (prezenční Mgr.) a cjvn2p (kombinovaní), ruština (CJVR2BM) nebo španělština CJVS2B (Bc.) a CJVS2M (Mgr.).

V případě neúspěšně absolvovaného předmětu (viz výše) absolvuje daný předmět jako opakovaný. Nutno podat žádost o výjimku (elektronicky v IS v registraci předmětů).

I. b) V případě, že student žádný z výše uvedených předmětů dosud nezapisoval, absolvuje některý z nově nabízených předmětů:

a) angličtina pro akademické účely: CJVA101, CJVA102, CJVA103, CJVA104 (akademická angličtina obecná nebo zaměřená na určitou dovednost – psaní, prezentační dovednosti, popř. interkulturní komunikaci) nebo angličtina pro mediální studia a žurnalistiku (CJVA154); příp. CJVA401 nebo CJVA402 (akademická angličtina na úrovni C1);

b) cizí jazyk pro sociální studia: francouzština - CJVF102, němčina - CJVN102, ruština - CJVR102, španělština - CJVS102;

c) v podzimním semestru 2016 je také možnost absolvovat cizí jazyk pro sociální studia I: francouzština - CJVF101, němčina - CJVN101, ruština - CJVR101, španělština - CJVS101, jako způsob ukončení však student zvolí zkoušku.

II. Student si nechá uznat jazykovou zkoušku či certifikát na úrovni B2, viz níže podmínky pro uznávání zkoušek.

Informace pro dvouoborové studium FSS - ESF
Další, přípravné a rozšiřující předměty nabízené oddělením FSS pro studenty Bc. studia
Podmínky pro uznávání zkoušek z cizího jazyka pro bakalářské a magisterské studium – imatrikulace 2015/2016 a starší

Bakalářské studium – imatrikulace 2016/2017 a mladší

Podmínkou účasti u státní závěrečné bakalářské zkoušky studentů prezenční i kombinované formy studia je prokázání fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v akademickém a odborném jazyce v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Prokázání minimální jazykové kompetence je možné dvěma způsoby:

I) Student absolvuje některý z předmětů ukončených zkouškou:

a) angličtina pro akademické účely: CJVA101, CJVA102, CJVA103, CJVA104 (akademická angličtina obecná nebo zaměřená na určitou dovednost – psaní, prezentační dovednosti, popř. interkulturní komunikaci) nebo angličtina pro mediální studia a žurnalistiku (Bc; CJVA154); příp. CJVA401 nebo CJVA402 (akademická angličtina na úrovni C1);

b) cizí jazyk pro sociální studia: francouzština - CJVF102, němčina - CJVN102, ruština - CJVR102, španělština - CJVS102;

c) v podzimním semestru 2016 je také možnost absolvovat cizí jazyk pro sociální studia I: francouzština - CJVF101, němčina - CJVN101, ruština - CJVR101, španělština - CJVS101, jako způsob ukončení však student zvolí zkoušku.

II) Student si nechá uznat jazykovou zkoušku či certifikát na úrovni B2, viz níže podmínky pro uznávání zkoušek.

Informace pro dvouoborové studium FSS - ESF

Další, přípravné a rozšiřující předměty nabízené oddělením FSS pro studenty Bc. studia
Podmínky pro uznávání zkoušek z cizího jazyka pro bakalářské studium – imatrikulace 2016/2017 a mladší

Magisterské studium – imatrikulace 2016/2017 a mladší

Prezenční forma studia

Od imatrikulačního ročníku 2016/2017 je podmínkou účasti u státní závěrečné magisterské zkoušky studentů prezenční formy studia doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence. (úroveň C1 podle evropského referenčního rámce – SERR) v akademické a odborné angličtině.

Prokázání minimální jazykové kompetence je možné dvěma způsoby:

I) Student absolvuje jeden z předmětů ukončených zkouškou:

a) Academic Writing and Other Study Skills, kód CJVA401;

b) Academic Presentations and Other Study Skills, kód CJVA402.

Předměty se od sebe liší zaměřením na určitou dovednost, ve které je na konci semestru požadována úroveň C1. Oba předměty nicméně procvičují všechny čtyři jazykové dovednosti.

II) Student si nechá uznat jazykovou zkoušku či certifikát na úrovni C1, viz níže podmínky pro uznávání zkoušek.

Další, přípravné a rozšiřující předměty nabízené oddělením FSS pro studenty Mgr. studia
Podmínky pro uznávání zkoušek z cizího jazyka pro magisterské prezenční studium – imatrikulace 2016/2017 a mladší

 

Kombinovaná forma studia

Od imatrikulačního ročníku 2016/2017 je podmínkou účasti u státní závěrečné magisterské zkoušky studentů kombinované formy studia doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle evropského referenčního rámce – SERR) v akademické a odborné angličtině.

Prokázání minimální jazykové kompetence je možné dvěma způsoby:

I) Student absolvuje některý z předmětů ukončených zkouškou:

a) akademická angličtina s důrazem na psaní (CJVA101),

b) akademická angličtina s důrazem na prezentační dovednosti (CJVA102),

c) akademická angličtina s důrazem na interkulturní komunikaci (CJVA103),

d) obecná akademická angličtina (CJVA104),

e) angličtina pro mediální studia a žurnalistiku (CJVA154)

II) Student si nechá uznat jazykovou zkoušku či certifikát na úrovni B2, viz níže podmínky pro uznávání zkoušek.

Další, přípravné a rozšiřující předměty nabízené oddělením FSS pro studenty Mgr. studia
Podmínky pro uznávání zkoušek z cizího jazyka pro magisterské kombinované studium – imatrikulace 2016/2017 a mladší

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.