Průvodce podáváním žádostí

Žádosti na Studijní oddělení se na Fakultě sociálních studií podávají třemi způsoby. Pozorně si však přečtěte, kterým způsobem je možné podat konkrétní žádost. 

Informační systém MU - Úřadovna

Podávání žádostí přes IS MU probíhá skrze aplikaci Úřadovna v sekci Student.
Cesta je následující: Student -> Během studia -> Úřadovna -> Podání nové žádosti. Zde v rozklikávacím boxu vyberte jednu z následujících žádostí s předponou FSS StudO: Bc. a Mgr. studium a následně konkrétní žádost.

Které žádosti zde najdete?

 • Žádost o omluvení nepřítomnosti: Omluvenka musí obsahovat Vaše jméno, dobu trvání absence (od – do), důvod absence a razítko a podpis lékaře. Student je povinen nahrát omluvenku přes Úřadovnu v IS do 5 pracovních dnů ode dne, který žádáte omluvit. 
 • Žádost o udělení výjimky
 • Žádost o přerušení i prodloužení přerušení studia
 • Žádost o přestup nebo změnu studijního plánu (vč. formy studia - vyberte buď bc nebo mgr podle studia): Žádost si můžete podat v momentě, až splníte podmínky pro zápis do dalšího semestru a nejpozději do konce změn v zápise předmětů daného semestru. Bližší informace ohledně dalších podmínek naleznete zde.
 • Žádost o dodatečný zápis/zrušení předmětu po skončení období změn v zápise předmětů: Žádost o dodatečný zápis/zrušení předmětu je možné podávat nejpozději týden po skončení období změn v zápise předmětů.
 • Žádost o skrytí části závěrečné práce
 • Oznámení o zanechání studia
 • Oznámení o opětovném zápisu po přerušení
 • Žádost o uznání předmětů z Masarykovy univerzity do studia na FSS
 • Žádost o uznání předmětů z jiné univerzity do studia na FSS
 • Žádost o započítání absolvovaného předmětu bez kreditové hodnoty

Informační systém - mimo Úřadovnu

V Informačním systému je možné také podat následující dvě žádosti:

 • Oprava úspěšného hodnocení – postup pro podání žádosti naleznete v dokumentu zde
 • Žádost o neopakování předmětu – postup pro podání žádosti naleznete v dokumentu zde

Papírovou formou - vytištěný formulář

Žádosti podávané papírovou formou vyplňujte prosím na počítači, připojte Váš podpis a odevzdejte na Studijní oddělení FSS. Touto formou se podávají následující dvě žádosti:

 • Odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium: formulář naleznete na odkazu zde.
 • Odvolání proti rozhodnutí (o ukončení studia, nevyhovění žádosti) - není předepsaný formulář, písemnou žádost si prosím vytvořte sami a doručte ji i s podpisem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.