Promoce

Promoce je slavnostní akt, při němž se absolventům a absolventkám studijních programů Fakulty sociálních studií předává vysokoškolský diplom s uvedením získaného akademického titulu a dodatek k diplomu. Součástí slavnostního aktu je promoční slib absolventa, jehož znění je rovněž uvedeno ve statutu fakulty.

Promoce absolventů a absolventek bakalářských studijních programů se koná za účasti děkana, proděkanů, pedela a promotora. Promoce absolventů a absolventek magisterských studijních programů se účastní rektor či v zastoupení některý z prorektorů, děkan, promotor a příslušní pedelové.

Akademičtí funkcionáři vystupují při akademických slavnostech v talárech a s insigniemi FSS. Studenti jsou ve společenském oděvu.

Promoce jsou zaznamenány profesionálním fotografem - fotografie v elektronické podobě jsou následně poskytnuty všem absolventům a absolventkám.


Termíny

Promoce budou probíhat v týdnu od 6. do 10. září 2021 fyzicky v aule Fakulty sociálních studií.
Registrace na promoce v Obchodním centru bude možná od 1. do 31. července 2021.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.