Promoce je slavnostní akt, při němž se absolventům studijních programů Fakulty sociálních studií předává vysokoškolský diplom s uvedením získaného akademického titulu a dodatek k diplomu. Součástí slavnostního aktu je promoční slib absolventa, jehož znění je rovněž uvedeno ve statutu fakulty.

Promoce absolventů bakalářských studijních programů se koná za účasti děkana, proděkanů, pedela a promotora. Promoce absolventů magisterských studijních programů se účastní rektor či v zastoupení některý z prorektorů, děkan, promotor a příslušní pedelové.

Akademičtí funkcionáři vystupují při akademických slavnostech v talárech a s insigniemi FSS. Studenti jsou ve společenském oděvu.


Termíny

  • čtvrtek 17. 9. 2020 pro absolventy bakalářského studia (SZZ leden/červen 2020)
  • pátek 18. 9. 2020 pro absolventy navazujícího magisterského studia (SZZ leden/červen 2020)
  • čtvrtek 5. 11. 2020 pro absolventy bakalářského studia (SZZ leden/červen/září 2020)
  • pátek 6. 11. 2020 pro absolventy navazujícího magisterského studia (SZZ leden/červen/září 2020)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.