Promoce

 Promoce je slavnostní akt, při němž se absolventům a absolventkám studijních programů Fakulty sociálních studií předává vysokoškolský diplom s uvedením získaného akademického titulu a dodatek k diplomu. Součástí slavnostního aktu je promoční slib absolventa, jehož znění je rovněž uvedeno ve statutu fakulty.

Promoce absolventů a absolventek bakalářských studijních programů se koná za účasti děkana, proděkanů, pedela a promotora. Promoce absolventů a absolventek magisterských studijních programů se účastní rektor či v zastoupení některý z prorektorů, děkan, promotor a příslušní pedelové.

Akademičtí funkcionáři vystupují při akademických slavnostech v talárech a s insigniemi FSS. Studenti jsou ve společenském oděvu.

Promoce jsou zaznamenány profesionálním fotografem - fotografie v elektronické podobě jsou následně poskytnuty všem absolventům a absolventkám.


Termíny

Bakalářské a magisterské promoce se budou konat 21. a 22. března 2024, fyzicky v aule Fakulty sociálních studií.

Přihlásit se můžete od 15. 1. 2024 do 4. 2. 2024 v Obchodním centru, po tomto termínu nelze dohlašovat. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.