Státní závěrečná zkouška (SZZ) na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity se řídí Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity, Směrnicí FSS č. 6/2019 O státních závěrečných zkouškách pro studenty Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, fakultním harmonogramem SZZ, harmonogramy kateder a jejich provádějícími pokyny. SZZ se vždy skládá z obhajoby závěrečné práce a dalších součástí (předmětů SZZ). V případě jednooborového i dvouoborového studia student absolvuje vždy jen jednu obhajobu, a to na oboru, který si zvolí.

Šablona závěrečné práce a návod k vyplnění

Na následujících odkazech si můžete stáhnout:

Pokyny pro zpracování bakalářských a magisterských prací jsou uvedeny pod příslušnými katedrami

  • Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií 
    - obor Evropská studia, Mezinárodní vztahy, Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost (bakalářská a magisterská práce)

Složení zkušebních komisí SZZ jednotlivých oborů včetně přihlášených studentů jsou uvedeny pod příslušnými katedrami

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.