Státní zkouška a obhajoba disertace


HARMONOGRAM SDZ A OBHAJOB JARO 2020

Nutnou podmínkou pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce a k obhajobě disertační práce je pro doktorské studenty Fakulty sociálních studií splnění všech studijních povinností (včetně ukončení všech povinných a povinně volitelných předmětů).

Požadavky na disertační práci zveřejňují oborové rady na webových stránkách příslušných kateder.

Termíny pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce:

  • 22. dubna 2020
  • 22. července 2020

Podávání přihlášek a náležitostí proběhne prostřednictvím Úřadovny v IS (FSS StudO: Doktorské studium - Přihláška k obhajobě disertační práce, Přihláška ke státní doktorské zkoušce). K těmto termínům se neodevzdává tištěná verze práce. Rozhodující je elektronická verze, která bude vložena do archivu závěrečné práce.

K daným termínům je třeba v přihlášce k obhajobě disertační práce vložit

  1. Strukturovaný profesní životopis
  2. Členěný seznam publikací
  3. Abstrakt  popis

Dále je třeba disertační práci (vzor titulních stránek disertace) vložit do IS. Název disertační práce česky a anglicky vám do IS vložíme po odevzdání přihlášky k obhajobě. Před odevzdáním přihlášky k obhajobě disertační práce kontaktujte svoji studijní referentku, aby založila archiv závěrečné práce. Cesta do archivu závěrečné práce je:

IS → Student → Závěr studia → Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce → Manipulace s archivem závěrečné práce → Vstup do archivu (tam potom soubor nebo soubory vložíte)

 Ještě než stisknete vstup do archivu, vyplňte:

  • Anotaci česky
  • Anotaci anglicky
  • Klíčová slova