Státní zkouška a obhajoba disertace


Nutnou podmínkou pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce a podání přihlášky k obhajobě disertační práce je pro doktorské studenty Fakulty sociálních studií splnění všech studijních povinností.

Požadavky na disertační práci zveřejňují oborové rady na webových stránkách příslušných kateder.

Termíny pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce:

  • 22. listopadu 2022
  • 21. dubna 2023

Přihlášky se podávají prostřednictvím Úřadovny v IS (FSS StudO: Doktorské studium - Přihláška k obhajobě disertační práce, Přihláška ke státní doktorské zkoušce). 

Přílohou přihlášky k obhajobě disertační práce je:

  1. Strukturovaný profesní životopis
  2. Členěný seznam publikací
  3. Abstrakt  popis

Před podáním přihlášky je třeba disertační práci (vzor titulních stránek disertace) vložit do archivu závěrečné práce v IS. Název disertační práce česky a anglicky vám do IS vložíme po odevzdání přihlášky k obhajobě.

K uvedeným termínům je třeba na studijní oddělení doktorského studia odevzdat 1 výtisk svázané práce (stačí v kroužkové vazbě).

Před odevzdáním přihlášky k obhajobě disertační práce kontaktujte svoji studijní referentku, aby založila archiv závěrečné práce.

Cesta do archivu závěrečné práce je:

IS → Student → Závěr studia → Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce → Manipulace s archivem závěrečné práce → Vstup do archivu (tam potom soubor nebo soubory vložíte)

 Ještě než stisknete vstup do archivu, vyplňte:

  • Anotaci česky
  • Anotaci anglicky
  • Klíčová slova

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.