Státní zkouška a obhajoba disertace


Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací v podzimním semestru 2020

Nutnou podmínkou pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce a podání přihlášky k obhajobě disertační práce je pro doktorské studenty Fakulty sociálních studií splnění všech studijních povinností.

Požadavky na disertační práci zveřejňují oborové rady na webových stránkách příslušných kateder.

Termíny pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce:

  • 7. prosince 2020
  • 22. dubna 2021

Přihlášky se podávají prostřednictvím Úřadovny v IS (FSS StudO: Doktorské studium - Přihláška k obhajobě disertační práce, Přihláška ke státní doktorské zkoušce). 

Přílohou přihlášky k obhajobě disertační práce je:

  1. Strukturovaný profesní životopis
  2. Členěný seznam publikací
  3. Abstrakt  popis

Před podáním přihlášky je třeba disertační práci (vzor titulních stránek disertace) vložit do archivu závěrečné práce v IS. U přihlášek podaných v termínu jaro 2021 se neodevzdává tištěná verze disertační práce. Název disertační práce česky a anglicky vám do IS vložíme po odevzdání přihlášky k obhajobě.

Před odevzdáním přihlášky k obhajobě disertační práce kontaktujte svoji studijní referentku, aby založila archiv závěrečné práce.

Cesta do archivu závěrečné práce je:

IS → Student → Závěr studia → Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce → Manipulace s archivem závěrečné práce → Vstup do archivu (tam potom soubor nebo soubory vložíte)

 Ještě než stisknete vstup do archivu, vyplňte:

  • Anotaci česky
  • Anotaci anglicky
  • Klíčová slova

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.