Státní zkouška a obhajoba disertace


Nutnou podmínkou pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce a k obhajobě disertační práce je pro doktorské studenty Fakulty sociálních studií splnění všech studijních povinností (včetně ukončení všech povinných a povinně volitelných předmětů).

Požadavky na disertační práci zveřejňují oborové rady na webových stránkách příslušných kateder.

Termíny pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce:

 • 21. listopadu 2019
 • 22. dubna 2020

K daným termínům je třeba na oddělení pro doktorské studium odevzdat

 1. Přihlášku ke státní doktorské zkoušce
 2. Přihlášku k obhajobě disertační práce
 3. Strukturovaný profesní životopis
 4. Členěný seznam publikací
 5. 2 x výtisk disertační práce v kroužkové vazbě – Vzor titulních stránek disertace
 6. Abstrakt  popis

Abstrakt současně zašlete na dsp-info@fss.muni.cz.

Dále je třeba práci vložit do IS. Název disertační práce česky a anglicky vám do IS vložíme po odevzdání přihlášky k obhajobě. Pokud nemáte v IS založený archiv disertační práce (studující od kohorty podzim 2010 a mladší), kontaktujte před odevzdáním přihlášky k obhajobě disertační práce svoji studijní referentku. Cesta do archivu závěrečné práce je:

IS → Student → Závěr studia → Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce → Manipulace s archivem závěrečné práce → Vstup do archivu (tam potom soubor nebo soubory vložíte)

 Ještě než stisknete vstup do archivu, vyplňte:

 • Anotaci česky
 • Anotaci anglicky
 • Klíčová slova