Státní zkouška a obhajoba disertace


Nutnou podmínkou pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce a podání přihlášky k obhajobě disertační práce je pro doktorské studenty Fakulty sociálních studií splnění všech studijních povinností.

Požadavky na disertační práci zveřejňují oborové rady na webových stránkách příslušných kateder.

Termíny pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce:

  • 23. listopadu 2020
  • 22. dubna 2021

Přihlášky se podávají prostřednictvím Úřadovny v IS (FSS StudO: Doktorské studium - Přihláška k obhajobě disertační práce, Přihláška ke státní doktorské zkoušce). 

Přílohou přihlášky k obhajobě disertační práce je:

  1. Strukturovaný profesní životopis
  2. Členěný seznam publikací
  3. Abstrakt  popis

Disertační práci (vzor titulních stránek disertace) je třeba vložit do archivu závěrečné práce v IS a do termínu pro podání přihlášky doručit jeden její výtisk na studijní oddělení - doktorské studium (stačí v kroužkové vazbě). Název disertační práce česky a anglicky vám do IS vložíme po odevzdání přihlášky k obhajobě.

Před odevzdáním přihlášky k obhajobě disertační práce kontaktujte svoji studijní referentku, aby založila archiv závěrečné práce.

Cesta do archivu závěrečné práce je:

IS → Student → Závěr studia → Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce → Manipulace s archivem závěrečné práce → Vstup do archivu (tam potom soubor nebo soubory vložíte)

 Ještě než stisknete vstup do archivu, vyplňte:

  • Anotaci česky
  • Anotaci anglicky
  • Klíčová slova