Promoce

Dnem ukončení doktorského studia na Fakultě sociálních studií přestává být osoba studentem MU. Dokladem o úspěšném ukončení studia je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu (v českém programu vydávaný v češtině). Fakulta vydá na studentovu žádost oficiální překlad diplomu do anglického jazyka potvrzený razítkem fakulty a podpisem odpovědné úřední osoby. Absolvent doktorského studia získává titul doktor, ve zkratce Ph.D.

Promoce absolventů doktorských studií MU jsou každoročně plánovány v přibližně půlročním rozmezí. Organizací promocí je pověřen Odbor výzkumu RMU, Mgr. et Mgr. Jitka Šnejdrlová, e-mail: jsnejdrlova@rect.muni.cz.

Absolventům, kteří budou v určitém termínu promováni, je zhruba tři týdny před plánovaným datem konání ceremonie zaslána elektronická pozvánka, která obsahuje i bližší informace k samotnému promočnímu aktu. Pozvánka je rozesílána na e-maily absolventů v IS MU. V případě, že chce absolvent obdržet pozvánku na promoci na svůj soukromý email, je nutné, aby si v poště IS MU nastavil přeposílání na svoji soukromou adresu.

Informace o datu konání promocí jsou s předstihem zveřejňovány v novinkách webu Odboru výzkumu RMU a na vývěsce IS MU.

V případě, že se absolvent nemůže promoce zúčastnit, vyzvedává si diplom a diploma supplement po předchozí domluvě na Odboru výzkumu (diplom lze vyzvednout po, ale i před promocí). Diplom je nutno převzít osobně, nebo v případě například rodinných příslušníků na základě plné moci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.