Informace o projektu
Sociální exkluze a inkluze v české společnosti

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA403/03/1007
Období řešení
1/2003 - 1/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
sociální exkluze, sociální inkluze, občanství, sociální spravedlnost, deprivace

V posledních létech se prosazuje koncept sociálního vyloučení, který se stává i substituentem konceptu chudoby. Základem je obvykle vyloučení z trhu práce či na trhu práce: nezaměstnanost a kombinace nízkých výdělků s nejistotou pracovního místa. Může jít ovšem i o vyloučení na etnickém či jiném základě. S tím koresponduje vyloučení ze životního standardu a omezení životních šancí, politické vyloučení jakožto upření občanských a politických práv a omezení vlivu na společnost (vyloučení z aktivního občanství), sociální vyloučení v užším smyslu jež brání sdílet určité sociální statusy a kulturní vyloučení (odepření práva jedince či kolektivity sdílet kulturní kapitál, vzdělanost i hodnoty společnosti). Cílem projektu je identifikovat subjektivní perspektivou dimenze sociální exkluze (nejen “z čeho jsou”, ale i z “čeho se cítí být” vyloučeni - jak své vyloučení konstruují) a návazně míru, formy, obsah a dynamiku vyloučení ve vybraných ohrožených sociálních kategoriích: mezi dlouhodobě nezaměstnanými, příjemci sociálních dávek - špatně placenými osobami jejichž domácnosti žijí z příjmů blízkých životnímu minimu, příslušníky romského etnika, neúplnými rodinami a osobami se zdravotním postižením: V čem spočívá jejich exkluze, jak to ovlivňuje jejich identitu, míru anomie a aktivní občanství? Cílem je i zkoumat percepci sociální exkluze v hlavním proudu společnosti a jeho otevřenost afirmativní akcím. Konečně pak zkoumat i roli veřejné a sociální politiky (“koho považuje za ohrožené sociální exkluzí a jak konstruuje oprávnění čili entitlements” takto ohrožených osob, jaký má dopad na tyto kategorie a jaké jsou potřeby intervencí).

Publikace

Počet publikací: 29


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.