Dopis děkana uchazečům a uchazečkám o studium

Dopis děkana Fakulty sociálních studiích prof. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D. ​uchazečům a uchazečkám o studium na fakultě.

18. 3. 2020 Stanislav Balík

Bez popisku

Vážená kolegyně, vážený kolego,

dovolte mi obrátit se na Vás v souvislosti s  nepříjemnými událostmi posledních dnů. Kvůli nebezpečné pandemii viru COVID-19 a nutným opatřením ČR proti jeho šíření dochází k nevyhnutelným změnám i co se týče harmonogramu přijímacího řízení na naši Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity, na kterou se hlásíte. Nastalá situace s sebou přináší poměrně vysokou míru nejistoty (nelze například předpovídat, kdy pandemická vlna v České republice přejde, nevíme, zda maturitní zkoušky proběhnou v termínech, ve kterých byly určeny atd.). I když jsem založením optimista, nemohu přehlížet tuto míru nejistoty, před kterou jste postaveni, a právě proto bych Vám rád napsal. Pokusím se vše stručně vyjádřit v bodech:

1. Fakulta sociálních studií MU i já osobně si velmi vážíme Vašeho úsilí dostat se k nám a začít u nás studovat. Mrzí nás komplikace, které pro Vás kvůli pandemii viru COVID-19 vznikly a uděláme vše pro to, abychom pro Vás míru stresu s tím spojenou snížili, jak jen to půjde. Co konkrétně hodláme udělat?

1.A. Stejně jako v tomto dopise Vás budeme při jakýchkoliv změnách co nejdříve informovat. Pokud se termíny SCIO testů změní (jako se právě změnily), dostanete od naší fakulty informaci o této změně, pokud se změní termíny TSP, dostanete také informaci o změně. Stručně řečeno, budeme Vás o všech důležitých změnách jako fakulta informovat.

1.B. Budeme hledat skutečně vstřícné kroky tak, abyste na změny vyvolané pandemií nedopláceli. V současnosti se vedení fakulty dohodlo na uznávání všech termínu SCIO testů, včetně posledního, na možnosti přijmout Vás podmínečně do studia i bez ukončené maturitní zkoušky (pokud by se maturity konaly až na podzim – tuto variantu spíše nepředpokládáme, ale pokud by nastala, neohrozí Vaše přijetí k nám!).

2. I když budeme dělat vše pro to, abyste měli co nejlepší příležitost úspěšně projít přijímacím řízení a na naši fakultu se dostat – a předchozí body to snad prokazují jasně – chceme a musíme zůstat fakultou výběrovou. Není v našich kapacitních možnostech přijmout všechny přihlášené bez přijímacího řízení. Na druhou stranu to znamená, že pokud v přijímacím řízení uspějete, a nic si nepřeji víc, budeme se Vám moci při studiu věnovat, tak jak je to na naší fakultě zvykem – s maximálním zájmem a kolegiální vstřícností.

A nyní již ke konkrétním informacím, tak jak jsem je slíbil v bodě 1.A.:

  • Termíny zkoušek SCIO byly prozatím posunuty na: 1. května, 23. května a 13. června. Naše fakulta bude přitom mimořádně uznávat všechny tři termíny. Pokud by zkoušky v těchto termínech neproběhly, budeme akceptovat i další posuny. Zkrátka – uznáme jakékoli termíny, které bude SCIO realizovat jako náhradu za termíny zrušené.
  • Pokud budou termíny zkoušek TSP posunuty, budeme Vás také informovat.
  • V případě potřeby Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity umožní podmínečné přijetí do studia bez ukončené maturitní zkoušky s podmínkou jejího ukončení v průběhu podzimu 2020.
  • Přijímací komise děkana rozhodující o ne/přijetí, neproběhne na konci května, jak bylo původně plánováno, ale až po posledním náhradním termínu zkoušek SCIO a TSP.
  • Zápis přijatých do studia neproběhne v červnu, jak jsme původně avizovali, ale zřejmě až v srpnu či září.
  • Fakulta sociálních studií nabízí kontakt (prijim@fss.muni.cz), na který se můžete s jakoukoliv otázkou v souvislosti s nastalou situací obrátit a kde získáte aktuální informace.
  • V případě dalších posunů termínů SCIA či TSP Vás budeme informovat.

Vážené kolegyně a kolegové, držím Vám do následujících dní palce, pevně věřím, že v přijímacím řízení uspějete a garantuji snahu fakulty Vám celou věc co nejvíce procesně usnadnit.

 Krásné dny přeje

 prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.