Dotazníkové šetření HR Award na FSS

Dotazníkové šetření bude probíhat ve dvou fázích - v první fázi (26.2.-6.3.) budou dotazováni akademičtí pracovníci a pracovnice, ve druhé fázi (9.-20.3.) budou dotazováni pracovníci a pracovnice na administrativních pozicích.

5. 3. 2020

Bez popisku

Jak proběhne dotazníkové šetření v oblasti HR Award na FSS?
V první fázi se ptáme našich výzkumných, vědeckých a akademických pracovníků na věci související se 40 principy z Evropské charty a Kodexu chování pro výzkumné pracovníky. Na základě identifikovaných slabých míst, která nám výstupy z dotazníkového šetření odhalí, vypracujeme Akční plán, GAP analýzu a OTM-R checklist. Tyto dokumenty budeme předkládat Evropské komisi v prosinci 2020.
Dotazníkové šetření pro zjištění názorů našich výzkumníků a akademiků na podmínky pro jejich výzkum a výuku jsme se rozhodli provést formou dotazníkového šetření v programu Qualtrics. Dotazník obsahuje 69 otázek a mapuje tyto oblasti: pracovní podmínky; získávání nových pracovníků, jejich výběr a hodnocení; profesní přístup; svoboda a etika bádání; duševní vlastnictví a komerční využití výsledků bádání; diskriminace na pracovišti. Dotazníkové šetření pro výzkumné, vědecké a akademické pracovníky proběhne od 26. února do 6. března 2020.
Ve druhé fázi dotazníkového šetření se budeme ptát administrativních pracovníků na FSS na stejné okruhy: pracovní podmínky; získávání nových pracovníků, jejich výběr a hodnocení; profesní přístup, etické otázky; diskriminace na pracovišti. Dotazník pro administrativní pracovníky obsahuje méně otázek a proběhne od 9. do 20. března 2020.

Co je to HR Award?
HR Award je prestižní ocenění udělované Evropskou komisí za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Fakulta sociálních studií MU se v prosinci 2019 přihlásila k principům Evropské charty a Kodexu chování pro výzkumné pracovníky a chce získat certifikát HR Award během roku 2020.  

Co ocenění HR Award přinese zaměstnancům fakulty?
Získáním certifikátu chceme zaručit našim zaměstnancům otevřené, transparentní a etické pracovní prostředí, možnost kariérního růstu a dalšího vzdělávání, potřebné pracovní podmínky na mezinárodní úrovni. Více se budeme soustředit na oceňování mobilit zaměstnanců. Nově příchozí pracovníky chceme při náboru vybírat dle principů OTM-R a novým zaměstnancům poskytnout dostatečnou a systematickou podporu při nástupu do zaměstnání. Ocenění HR Award znamená větší šance při získávání finančních prostředků jak z evropských, tak tuzemských programů.

Prezentaci o procesu HR Award na FSS si můžete stáhnout zde

Dotazníkové šetření HR Award na FSS proběhne v rámci projektu HR4MUII (reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703)

Příprava na získání ocenění HR Excellence in Research Award je finančně podpořena Evropskou unií v rámci výzvy vyhlašované MŠMT, OP VVV „Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II“. Projekt „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU“ (reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703).

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.