Welcome day na FSS

V září jsme přivítali 15 nových zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří se stali důležitou součástí naší fakulty. Tyto talentované osoby pocházejí jak z České republiky, tak i z různých vzdálených koutů světa a obohacují Katedru sociologie, Katedru mediálních studií a žurnalistiky, Katedru sociální politiky a sociální práce, Katedru mezinárodních vztahů a evropských studií, Institut pro psychologický výzkum a Studijní oddělení.

30. 10. 2023

Bez popisku

Pro naše „nováčky“ byl uspořádán první fakultní Welcome day, který začal srdečným přivítáním děkana S. Balíka a proděkana V. Hlouška, kteří poskytli cenné rady a přivítali nové zaměstnance a zaměstnankyně do akademické rodiny Fakulty sociálních studií.

Po vzájemném úvodním představení a prezentaci následovala prohlídka fakulty. Jako velice důležitý bod programu vnímáme představení a širokou nabídku služeb Ústřední knihovny FSS, která je nadstandardní pro studijní i výzkumné úkoly.

Další společná cesta s novými zaměstnanci a zaměstnankyněmi vedla na Centrum rozvoje kompetencí MUNI a Centrum zahraniční spolupráce MUNI, kde zástupci oddělení představili své služby. Výborný oběd v akademické menze na RMU byl vhodný pro neformální sdílení zkušeností a po obědě následoval dobrovolný společný program návštěvou Brněnského podzemí.

Rádi bychom poděkovali vedení fakulty za jejich podporu pro realizace Welcome day a novým členům našeho týmu přejeme, ať se na naší fakultě cítí jako doma. Jsme rádi, že s námi tvoříte Fakultu sociálních studií!

Za realizační tým, Gabriela Vybíralová


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.