Welcome day na FSS

V září jsme přivítali 15 nových zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří se stali důležitou součástí naší fakulty. Tyto talentované osoby pocházejí jak z České republiky, tak i z různých vzdálených koutů světa a obohacují Katedru sociologie, Katedru mediálních studií a žurnalistiky, Katedru sociální politiky a sociální práce, Katedru mezinárodních vztahů a evropských studií, Institut pro psychologický výzkum a Studijní oddělení.

30. 10. 2023

Bez popisku

In September, we welcomed 15 new employees who have become an important part of our faculty. These talented individuals come from the Czech Republic as well as from various distant parts of the world greatly enriching multiple departments, including Department of Sociology, Department of Media Studies and Journalism, Department of Social Policy and Social Work, Department of International Relations and European Studies, The Psychology Research Institute and Office for Studies.

Pro naše „nováčky“ byl uspořádán první fakultní Welcome day, který začal srdečným přivítáním děkana S. Balíka a proděkana V. Hlouška, kteří poskytli cenné rady a přivítali nové zaměstnance a zaměstnankyně do akademické rodiny Fakulty sociálních studií.

Po vzájemném úvodním představení a prezentaci následovala prohlídka fakulty. Jako velice důležitý bod programu vnímáme představení a širokou nabídku služeb Ústřední knihovny FSS, která je nadstandardní pro studijní i výzkumné úkoly.

Další společná cesta s novými zaměstnanci a zaměstnankyněmi vedla na Centrum rozvoje kompetencí MUNI a Centrum zahraniční spolupráce MUNI, kde zástupci oddělení představili své služby. Výborný oběd v akademické menze na RMU byl vhodný pro neformální sdílení zkušeností a po obědě následoval dobrovolný společný program návštěvou Brněnského podzemí.

Rádi bychom poděkovali vedení fakulty za jejich podporu pro realizace Welcome day a novým členům našeho týmu přejeme, ať se na naší fakultě cítí jako doma. Jsme rádi, že s námi tvoříte Fakultu sociálních studií!

Za realizační tým, Gabriela Vybíralová


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.