Zásady ochrany práv na MUNI a podání směřující k ochraně práv řeší na MUNI pracoviště celouniverzitní ochrany práv.

Dne 1. dubna 2023 vzniklo na MUNI pracoviště celouniverzitní ochrany práv. Zajišťuje, aby práva na MUNI byla chráněna účinně, nestranně a efektivně a aby byla zajištěna dostupná pomoc, jakož i ochrana oznamovatelů a obětí zásahů do těchto práv, stejně tak osob, vůči nimž oznámení směřuje.

1. 7. 2023

Bez popisku

Ochrana práv studentů a zaměstnanců na MUNI byla doposud zastřešena mnoha mechanismy a procesy na různých pracovištích. Nyní univerzita centralizuje ochranu práv do jedné osoby a pracoviště. Pozici ochránkyně práv zastává Eva Janovičová. Rozhovor s ochránkyní práv nabízí nové číslo Magazínu M.

Podání směřující k ochraně práv může mít podobu oznámení, stížnosti nebo petice. Dle směrnice MU č. 1/2023 ho mohou podat zejména zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, studenti, uchazeči o studium a absolventi.

Jaký se rozdíl mezi oznámením, stížností nebo peticí a jak postupovat popisuje tento článek.

Jak se obrátit na ochránkyni práv

  • e-mailem na adresu ochrance@muni.cz
  • s využitím online kontaktního formuláře na této stránce
  • osobně prostřednictvím předem domluvené konzultace s ochráncem práv
  • datovou schránkou MU – ID schránky: 9tmj9e4
  • centrální nebo elektronickou podatelnou MU – více informací zde
  • poštou „k rukám ochránce práv” na adresu MU – více informací zde

Jak ochránkyně práv postupuje

  • na základě přijatého oznámení ochránkyně práv kontaktuje oznamovatele/ku a zjistí bližší informace o celé situaci a o tom, jakou má oznamovatel/ka představu o dalším postupu v celé záležitosti,
  • v závislosti od charakteru oznámení ochránce práv zváží následný postup ve věci, který zároveň konzultuje s oznamovatelem/kou – může se jednat o oslovení osob, které jsou v záležitosti involvovány, a o následné setkání ochránkyně práv s těmito osobami; o vyhledávání informací a nalézání možných, i právních řešení věci; o zprostředkování kontaktu mezi stranami konfliktu; o kontaktování odpovědných složek MU (např. vedoucí katedry, děkan/ka),
  • kde to obsah oznámení a povaha dotčených práv umožňují, vyřizuje ochránkyně práv oznámení smírně za užití mediace,
  • pokud oznámení nespadá do působnosti ochránce práv, bude oznamovatel/ka o tomto informován/a a zároveň mu/jí bude doporučeno, jak může v dané věci postupovat.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.