Fakulta sociálních studií má šest oceněných Stříbrnou medailí Masarykovy univerzity

Při příležitosti pětadvacetiletého výročí vzniku Fakulty sociálních studií předal rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš šest stříbrných medailí kolegyním a kolegům z řad naší fakulty. Ti si je slavnostně převzali na Zahradní slavnosti v Mendlově skleníku na konci září. Podívejte se na oceněné a fotogalerii ze slavnosti.

27. 9. 2023

Bez popisku
Bez popisku

Břetislav Dančák
Břetislav Dančák představuje významnou postavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity i Masarykovy univerzity samotné. V letech 2004–2009 byl ředitelem celouniverzitního Mezinárodního politologického ústavu MU, v letech 2008–2011 byl proděkanem pro zahraniční vztahy FSS MU, v letech 2011–2019 vykonával po dvě funkční období službu třetího děkana FSS MU, v letech 2019–2023 byl prorektorem MU pro internacionalizaci a statutární zástupce rektora MU. Výrazným způsobem se zasloužil o rozvoj fakulty i univerzity.

Bez popisku

Lubomír Kostroň
Lubomír Kostroň představuje významnou postavu vzniku a prvního desetiletí Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, její Katedry psychologie i Masarykovy univerzity samotné. Byl druhým předsedou nově vzniklého akademického senátu FSS MU, posléze druhým vedoucím její Katedry psychologie a v letech 2000–2002 i předsedou univerzitního akademického senátu.

Bez popisku

Petr Mareš
Petr Mareš patří k sice nenápadným, nicméně nesmírně vlivným postavám prvních patnácti let Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, její Katedry sociologie a Masarykovy univerzity. Po společenských změnách roku 1989 přichází hned v roce 1990 na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, aby byl jednou z tváří zajímavého fenoménu nazvaného „brněnská sociologická škola“. Stál u prvních internacionalizačních projektů, které propojily Masarykovu univerzitu se západním světem. Po vzniku FSS MU stál v čele její zakladatelské Katedry sociologie, jejíž vedoucím byl od roku 1995 do roku 2002.

Bez popisku

Markéta Pitrová
Markéta Pitrová je jednou z nejzajímavějších postav prvního čtvrtstoletí existence Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a její Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií. Významně se zapsala i do vývoje celé Masarykovy univerzity. Ze všech pracovníků FSS MU úspěšně prošla největším počtem pozic v akademické samosprávě fakulty i univerzity: byla vedoucí katedry, členkou a předsedkyní fakultního senátu, proděkankou, prorektorkou pro rozvoj, členkou fakultní i univerzitní vědecké rady, rady pro vnitřní hodnocení, členkou univerzitní etické komise, řešitelkou celouniverzitního strategického projektu apod. Mimo tuto činnost zůstala a zůstává zapálenou pedagožkou, na níž studenti oceňují nejen její erudovanost a odbornost, ale také respekt a důstojné zacházení.

Bez popisku

Ivo Plaňava
Ivo Plaňava představuje významnou postavu vzniku a rozvoje Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, šířeji chápané psychologie i Masarykovy univerzity samotné. Propojuje akademický i praktický přístup k psychologii. V roce 1990 se vrátil z praxe na Masarykovu univerzitu jako odborný asistent a poté jako docent psychologie. V devadesátých letech působil jako proděkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Po rozdělení ústavu psychologie filozofické fakulty v souvislosti se vznikem FSS MU v roce 1998 se stal prvním vedoucím nově vzniklé Katedry psychologie FSS MU. Pedagogicky působil neobvykle dlouho. Ocenění za něj převzala jeho dcera Irena Šléglová.

Bez popisku

Jitka Štěpánková
Jitka Štěpánková byla dlouhých osmnáct let vedoucí studijního oddělení Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zasloužila se o vybudování velmi kvalitního pracoviště poskytujícího vynikající servis pedagogům i studentům v jedné ze stěžejních činností univerzity. Stála v čele studijního oddělení v době masivního nárůstu počtu studentů z původních několika mála set až na pět tisíc. Byla to rovněž doba překotného vzniku nových bakalářských i magisterských studijních programů. Přes tento nárůst zůstalo studijní oddělení pod jejím vedením neobyčejně vstřícnou částí fakulty, kde doktorka Štěpánková nastavovala vnitřní kulturu služby studentům a pedagogům. Její ocenění Stříbrnou medailí Masarykovy univerzity v čase 25. výročí vzniku FSS MU je současně i symbolickým oceněním všech neakademiček a neakademiků, kteří se celou dobu podílejí na příběhu úspěchu Fakulty sociálních studií.

Fotografka: Mariya Ostrenko 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.