FSS získala tři standardní projekty GAČR

Od ledna 2023 jsou na Fakultě sociálních studií řešeny tři nové standardní projekty GAČR.

22. 1. 2024

Bez popisku

Projekt týmu vedeného Lenkou Dědkovou se bude věnovat výzkumu, kolik rodiče vědí o tom, jak jejich děti používají informační technologie k sociálním kontaktům. Projekt vedený Lukášem Lehotským se bude zabývat na českém příkladu energetickou spravedlností. Projekt vedený Janem Šerkem se bude věnovat zkoumání, jak se s věkem proměňují osobní postoje k autoritám a důvěra v ně.

Mohlo by se zdát, že FSS nebyla vzhledem k 23 podaným projektům úspěšná. Příčinou je však celkově výrazný pokles úspěšnosti podávaných projektů v celém Česku oproti rokům 2022 a 2021 zhruba o čtvrtinu. To se týká v podstatě všech vědních oborů, ale pokles v sociálních vědách je ještě vyšší. V uplynulých letech překračovala úspěšnost podávaných projektů z FSS jednu pětinu a byla nad republikovým průměrem. I v rámci Masarykovy univerzity patřila FSS k nejúspěšnějším žadatelům o projekty financované GAČR. V roce 2023 dramaticky poklesl počet financovaných projektů i pro další společenskovědní a filosofické fakulty v Česku.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.