Interní grant MU pro studentské udržitelné projekty

14. 11. 2022

Bez popisku

Máte nápad na udržitelný nebo společensky odpovědný projekt? Zapojte se do interní soutěže Masarykovy univerzity KoMUNItního fondu. Své žádosti zasílejte od 14. listopadu do 31. prosince 2022.

“Udržitelný chod fakulty je pro mne jednou z priorit. Proto jsem také krátce po začátku mého děkanského mandátu inicioval na FSS vznik pracovní skupiny pro udržitelnost,” řekl děkan Fakulty sociálních studií Stanislav Balík.

Pracovní skupina pro udržitelnost FSS MU se schází několikrát za semestr, je tvořena členy z řad studujících, akademických i neakademických pracovníků a je poradním orgánem děkana. Na posledním zasedání, které se konalo 8. listopadu 2022 se mimo jiné diskutovaly možnosti dalších úspor energií na fakultě.

“Za poslední tři roky jsme na fakultní úrovni dosáhli na poli udržitelnosti hned několika zlepšení. Například jsme zateplili strop v nejvyšším podlaží budovy fakulty, čímž bylo zaceleno poslední slabé místo úniku energií. Na podnět skupiny pro udržitelnost jsme také poptali tepelný audit budovy, topení v učebnách a na chodbách opatřili regulačními hlavicemi a snížili vytápění v celé budově,” doplnil děkan. Více si o konkrétních vylepšeních můžete přečíst zde.

Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.