Laureáti a laureátky Cen děkana za rok 2023

24. 4. 2023

Bez popisku

Laureátky a laureáti Ceny děkana FSS MU byli v roce 2023 oznámeni na Dni fakulty 20. dubna 2023. Nominace na toto ocenění nejčastěji podávají vedoucí katedry nebo výzkumných pracovišť a přihlíženo je třeba i ke studijním výsledkům, aktivitám nad rámec studia, publikační činnosti či v případě ocenění pedagogů k výsledkům předmětových anket. Kdo byl oceněn letos?

doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D

Cena Iva Možného v oblasti společenského přínosu

Cenu Iva Možného v oblasti společenského přínosu získává docent Pavel Pospěch. „Neznámá společnost“, jak se jmenuje jeho kniha, která vyšla v prosinci 2021 a získala mimořádný ohlas u veřejnosti. Pavel Pospěch v ní přináší pohled na současné Česko. Nebojí se klást si zdánlivě banální otázky a hledat na ně odpovědi na nečekaných místech. Neznámou společnost si můžete poslechnout také jako audioknihu na webu Českého rozhlasu. A dočká se zřejmě i minisérie v České televizi, kterou připravuje dokumentarista Ondřej Šálek.

Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D​

Cena Iva Možného v oblasti společenského přínosu

Cenu Iva Možného v oblasti společenského přínosu získal také doktor Miloš Votoupal z katedry Sociální politiky a sociální práce. V uplynulých třech letech se podílel na projektu „Podpora lidí s mentálním postižením v oblasti volnočasových aktivit“ a jeho angažovanost mimořádně přesáhla předpokládaný záměr projektu. V rámci projektu také posílil mezinárodní spolupráci katedry a pomohl prezentovat Masarykovu univerzitu jako instituci, která se významně podílí na rozvoji občanské společnosti.

prof. Martin Kreidl, Ph.D. ​

Cena děkana v oblasti výzkumu

Dalším laureátem se letos stál profesor Martin Kreidl. Nominaci obdržel za dlouhodobě vynikající výsledky ve výzkumu, zejména za mezinárodní vědeckou aktivitu. Nedávno sklidil úspěch třeba za projekt “The Generations and Gender Programme” v programu výzkumných infrastruktur, který zahrnoval 15 evropských výzkumných pracovišť.

MVDr. Alena Lorencová, Ph.D

Cena děkana v oblasti podpory studia a výzkumu​

Cenu děkana v oblasti podpory studia a výzkumu obdržela doktorka Alena Lorencová z Oddělení pro výzkum a projektovou podporu. Na fakultě je od roku 2018 a poskytuje podporu při všech krocích podávání i realizace grantových projektů. To všechno dělá obvykle extrémně rychle a s úsměvem. Navíc vás nikdy vás neodbyde a neřekne, že si danou věc máte zjistit sami.

Hana Hoblová​

Cena děkana v oblasti podpory studia a výzkumu

Cenu děkana v oblasti podpory studia a výzkumu letos získala taky Hana Hoblová. Pracuje na studijním oddělení naší fakulty a pomáhá studentům, školitelům i garantům studia s administrativními věcmi. Hana Hoblová je pravou rukou proděkana pro výzkum a doktorské studium a vyzná se ve složitých paragrafech nebo normách doktorského studia. Svoji práci dělá ochotně, pečlivě a bez chyb. 

Mgr. Jiří Němec

Cena děkana pro vynikající studenty doktorského studia​

Cenu děkana pro vynikající studenty doktorského studia si odnesl magistr Jiří Němec z katedry politologie. Jiří Němec patří k velmi aktivním studentům a dosahuje výborných výsledků, co se týče výstupů na konferencích i publikační činnost. Zasadil se také o přípravu projektu vedeného docentkou Věrou Stojarovou, a aktivní je i univerzitní samosprávě. Předsedal studentské komoře AS MUNI a v současnosti je členem Rady pro udržitelný rozvoj na FSS.

Bc. Michaela Geržičáková ​

Cena děkana pro vynikající studenty magisterského studia

Bc. Michaela Geržičáková je studentkou Mgr. studie psychologie. Za svoji bakalářskou práci, v rámci které provedla kvantitativní výzkum spojující víru ve spravedlivý svět s podporou trestu smrti, získala v roce 2022 cenu Inocence Arnošta Bláhy pro mimořádné bakalářské práce na Fakultě sociálních studií. S upravenou verzí práce se také zúčastnila Soutěže studentských psychologických prací, jejíž fakultní kolo vyhrála a v mezinárodním kole (Mezinárodní studentské psychologické dny 2022) se umístila druhá v sekci magisterských studentů a studentek. Za zmínku stojí i její spolupráce na projektu Pohled do budoucnosti, ve kterém se Michaela věnovala rizikovému chování adolescentů na internetu a zjišťovala, jestli o těchto aktivitách dětí vědí jejich rodiče.

Bc. Karolína Pavková

Cena děkana pro vynikající studenty bakalářského studia

Cenu děkana pro vynikající studentky a studenty bakalářského studia získala bakalářka Karolína Pavková. Loni na jaře absolvovala s vyznamenáním bakalářský program Sociologie. Nadprůměrných výsledků dosahovala i během celého studia. Svou bakalářskou práci na téma „Prekariát aneb hodnoty spojené s prací očima prekarizovaných českých zaměstnanců“, úspěšně obhájila na A, a její závěry prezentovala na studentské vědecké konferenci FF UPOL.

Bc. Martin Veselý​

Cena děkana pro vynikající studenty bakalářského studia​

Cenu děkana za vynikající studenty bakalářského studia získal taky bakalář Martin Veselý. Patří mezi nejaktivnější studenty katedry mediálních studií a žurnalistiky. Martin vyniká výbornými analytickými schopnostmi, kritickým uvažováním i silnou morální integritou. Tyto vlastnosti využil třeba při psaní bakalářské práce nebo během soutěže Hledá se novinář, kde obsadil druhé místo. Martinův záviděníhodný studijní průměr 1,1 jej řadí mezi nejlepší studenty programu.

Bc. Terezie Hiclová

Cena děkana pro vynikající studenty anglických studijních programů

Studentka během bakalářského studia s excelentním studijním průměrem získala 263 kreditů, a to nejen za kurzy z FSS a dalších fakult domovské univerzity, ale také za studijní pobyty v Japonsku a Velké Británii. Mimo jiné také pracovala jako stážistka v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze a pro digitální platformu Demagog.cz. V neposlední řadě se v loňském roce kromě své diplomové práce věnovala oživení Modelu OSN MUNIMUN na FSS.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.