Nové vedení Fakulty sociálních studií MU

Se začátkem září odstartovalo i nové volební období děkana Fakulty sociálních studií MU.

11. 9. 2023

Bez popisku

V čele fakulty zůstal profesor politologie Stanislav Balík, tým proděkanek a proděkanů zaznamel změny. Proděkanem pro strategii a rozvoj, pod kterého bude nově patřit oddělení pro výzkum a projektovou podporu sloučené s oddělením pro strategii, se stal David Šmahel. Proděkanem pro výzkum a doktorské studium, který má nově na starosti i personální záležitosti, byl jmenován Vít Hloušek. Proděkankou pro internacionalizaci a záležitosti studentů, jež bude řešit i celoživotní vzdělávání a stipendijní politiku fakulty, je Blanka Plasová. Na postu proděkanky pro studium zůstává Adéla Souralová a proděkankou pro komunikaci bude i nadále Veronika Velička Zapletalová.

Se změnami ve vedení došlo i ke jmenování nových vedoucích výzkumných institutů. Mezinárodní politologický ústav (MPÚ) nově vede Petr Kaniok a Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti (IRTIS) Hana Macháčková.

Vedení Fakulty sociálních studií


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.