Pokračujeme dále v procesu HR Award

V dubnu 2023 jsme úspěšně ukončili první fázi implementace našeho Akčního plánu HR Award FSS MU a předložili sebehodnocení a revidovaný akční plán dle certifikačních podmínek Evropské komisi HR Excellence in Research.

26. 5. 2023

Bez popisku

Hodnotitelé z Evropská komise dospěli k závěru, že provádění akčního plánu HR Award je na naší fakultě zajištěno důkladně a systematicky. Naše fakulta tak postupuje při zavádění vhodných a zlepšujících opatření v oblasti kvality s nejlepším doporučením.

Získali jsme povzbuzení k dalšímu uplatňování zásad "Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků".

Jsem hrdí na to, že naše fakulta patří mezi špičkové instituce v oblasti lidských zdrojů ve výzkumu. Těšíme se na další kroky směřující k udržení našeho ocenění HR Excellence in Research. Dalším významným milníkem bude obhájení tohoto ocenění v první polovině roku 2026.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.