Pokyny děkana fakulty upravující termíny související se státními závěrečnými zkouškami a s přijímacími zkouškami

V souvislosti s mimořádným opatřením rektora vydává děkan Fakulty sociálních studií pokyny upravující termíny související se státními závěrečnými zkouškami všech stupňů studia a s přijímacími zkouškami do navazujícího magisterského a doktorského studia.

21. 3. 2020

V souvislosti s mimořádným opatřením rektora vydává děkan Fakulty sociálních studií tyto pokyny upravující termíny související se státními závěrečnými zkouškami (SZZ) všech stupňů studia a s přijímacími zkouškami do navazujícího magisterského a doktorského studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU):

1. Pro jarní semestr 2020 stanovuji dva řádné termíny SZZ pro každý obor/program
bakalářského a magisterského studia, a to dle původního harmonogramu na 25.
květen – 24. červen 2020 a nově též na 1. – 30. září 2020. Detailní harmonogram
zářijového termínu SZZ bude stanoven nejpozději do konce května 2020. Studenti
se budou moci k těmto termínům hlásit podle svého uvážení, nebudou stanoveny
limity.

2. Termíny pro odevzdání závěrečných prací do odevzdáváren diplomových seminářů v Informačním systému MU (IS MU) pro období jaro 2020 jsou pro všechny
obory/programy bakalářského a magisterského studia nově upraveny tak, aby právě
o 14 kalendářních dnů předcházely termín odevzdání závěrečných prací. Pokud by
takový termín vycházel na den pracovního volna/státního svátku, platí
bezprostředně předcházející pracovní den.

3. Termíny pro definitivní odevzdání závěrečných prací pro období jaro 2020 jsou
pro všechny obory/programy bakalářského a magisterského studia upraveny tak, aby
právě o 14 kalendářních dnů předcházely první den obhajoby závěrečných prací
oboru/programu.

4. Bakalářské a magisterské závěrečné práce jsou v jarním semestru 2020 pro
květnový/červnový i zářijový termín odevzdávány pouze elektronickou formou
prostřednictvím IS MU. Neodevzdávají se tedy fyzicky ve svázané podobě.

5. V jarním semestru 2020 budou stanoveny dva řádné termíny pro přihlášky k
obhajobám disertačních prací. První v původním termínu 22. dubna 2020
(předpokládaná obhajoba v červnu 2020), druhý 22. července 2020 (předpokládaná
obhajoba v září 2020).

6. Stanovuji dva řádné termíny přijímacích zkoušek do magisterského studia.
První podle původního harmonogramu jednotlivých programů v červnu 2020, druhý v
září 2020. Detailní harmonogram zářijového termínu bude stanoven do konce května
2020. Termín pro podání přihlášky je pro oba termíny stejný – 30. dubna 2020.

7. Stanovuji dva řádné termíny přijímacích zkoušek do doktorského studia. První
podle původního harmonogramu jednotlivých programů v červnu 2020, druhý v září
2020. Detailní harmonogram zářijového termínu bude stanoven do konce května
2020. Termín pro podání přihlášky je pro oba termíny stejný – 30. dubna 2020.
Pro červnový termín je však možné odevzdat projekt disertační práce až do 31.
května 2020, pro zářijový termín až do 31. srpna 2020.

8. Pokud někdo úspěšně složí státní závěrečné zkoušky až v zářijovém termínu a
bude mu vyměřen poplatek za prodlouženou dobu studia, jako děkan budu takové
poplatky navrhovat odpouštět.

Příloha: Rozpis termínů odevzdání prací a státnic bakalářských a magisterských
oborů FSS MU v prvním řádném termínu jarního semestru 2020
(https://is.muni.cz/auth/do/fss/dekanat/SZZ_jaro_2020-nove_terminy_odevzdani.xlsx)Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.