Přístup studentů a studentek do budovy FSS - novinky v mimořádných opatřeních

Novinky v mimořádných opatřeních na MU - Úprava přístupu studentů a studentek do budovy FSS

23. 4. 2020

Bez popisku

Rádi bychom Vás upozornili na pár novinek souvisejících s úpravou mimořádných opatření v ČR a na MU. Na tomto odkazu se můžete s těmito novinkami seznámit.

V návaznosti na výše uvedenou úpravu vydal děkan FSS dokument „Rozhodnutí děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity č. 1/2020. Mimořádná opatření v souvislosti s epidemiologickou situací – přístup studentů do knihovny a pro konzultace závěrečných prací". Jeho znění si můžete přečíst zde.

Z tohoto rozhodnutí upravuje vstup do budovy FSS a vyplývají z něj dvě zásadní věci:

1. Nadále platí zákaz osobní přítomnosti studentů a studentek v budově FSS MU, přičemž tento zákaz se nevztahuje na individuální návštěvy související s tvorbou prakticky zaměřených bakalářských a magisterských prací studentů kurzů ZUR162 a ZURb1118. Ti mohou do budovy vstoupit za splnění podmínek uvedených v tomto rozhodnutí.

2. V prostoru vestibulu FSS MU je možno vždy v pondělí a ve čtvrtek od 13:00 do 15:00 vypůjčit si předem objednané knihy. Podrobné informace k systému půjčování stanoví Knihovna FSS MU na svých webových stránkách. Také půjčování a vracení knih může probíhat až po splnění podmínek definovaných v rozhodnutí.

Pokud budete chtít využít tuto novou možnost, prosím, dodržujte důsledně pravidla uvedená ve výše zmiňovaném dokumentu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.