Přístup studentů a studentek do budovy FSS - novinky v mimořádných opatřeních

Novinky v mimořádných opatřeních na MU - Úprava přístupu studentů a studentek do budovy FSS

23. 4. 2020

Rádi bychom Vás upozornili na pár novinek souvisejících s úpravou mimořádných opatření v ČR a na MU. Na tomto odkazu se můžete s těmito novinkami seznámit.

V návaznosti na výše uvedenou úpravu vydal děkan FSS dokument „Rozhodnutí děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity č. 1/2020. Mimořádná opatření v souvislosti s epidemiologickou situací – přístup studentů do knihovny a pro konzultace závěrečných prací". Jeho znění si můžete přečíst zde.

Z tohoto rozhodnutí upravuje vstup do budovy FSS a vyplývají z něj dvě zásadní věci:

1. Nadále platí zákaz osobní přítomnosti studentů a studentek v budově FSS MU, přičemž tento zákaz se nevztahuje na individuální návštěvy související s tvorbou prakticky zaměřených bakalářských a magisterských prací studentů kurzů ZUR162 a ZURb1118. Ti mohou do budovy vstoupit za splnění podmínek uvedených v tomto rozhodnutí.

2. V prostoru vestibulu FSS MU je možno vždy v pondělí a ve čtvrtek od 13:00 do 15:00 vypůjčit si předem objednané knihy. Podrobné informace k systému půjčování stanoví Knihovna FSS MU na svých webových stránkách. Také půjčování a vracení knih může probíhat až po splnění podmínek definovaných v rozhodnutí.

Pokud budete chtít využít tuto novou možnost, prosím, dodržujte důsledně pravidla uvedená ve výše zmiňovaném dokumentu.

Více článků

Přehled všech článků