Rozhodnutí děkana - přístup studentů do knihovny a pro konzultace závěrečných prací, zkoušky, státní závěrečné zkoušky, služební cesty zaměstnanců

Důležité informace pro studující a zaměstnance a zaměstnankyně FSS MU na základě Rozhodnutí děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity č. 2/2020

29. 4. 2020

Bez popisku

Rozhodnutí děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity č. 2/2020 ze dne 28. dubna 2020 upravuje přístup studentů a studentek do knihovny a pro konzultace závěrečných prací, zkoušky, státní závěrečné zkoušky a také služební cesty zaměstnanců a zaměstnankyň. Níže jsou uvedeny nejzásadnější informace. Celé rozhodnutí si můžete přečíst zde.


Přítomnost studentů a studentek v budově FSS MU je umožněna pouze za účelem individuální návštěvy související s tvorbou bakalářských a magisterských prací, které budou obhajovány na FSS MU v období květen – září 2020. Podmínkou pro možnou přítomnost studentů těchto kurzů je splnění následujících podmínek:

 • s jejich přítomností na fakultě souhlasí a bude jí přítomen vedoucí jejich závěrečné práce, který údaje konzultujících studentů před každým jejich vstupem do budovy vyplní na tomto odkazu,
 • studenti musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění,
 • studenti u vstupu do budovy provedou dezinfekci rukou,
 • studenti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření,
 • studenti poskytnou prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) elektronické čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů,
 • v jedné místnosti nebude současně přítomno více než pět osob.

Provoz Knihovny FSS MU

 • V prostoru vestibulu FSS MU je možno vždy v pondělí a ve čtvrtek od 13 do 15 hod. vypůjčit si předem objednané knihy. Podrobné informace najdete zde.
 • V prostoru vestibulu FSS MU je možno vždy v pondělí a ve čtvrtek od 13 do 15 hod. vrátit knihy do biblioboxu.

Zkoušky

 • Zkoušky, kolokvia a zápočty všech předmětů na FSS MU budou do konce června 2020 probíhat výhradně distančním způsobem, bez přítomnosti studentů v budově FSS MU.


Státní závěrečné zkoušky

 • Státní závěrečné zkoušky budou do konce června 2020 probíhat výhradně distančním způsobem, bez přítomnosti studentů v budově FSS MU.


Služební cesty

 • Vysílání zaměstnanců a zaměstnankyň na zahraniční pracovní cesty není umožněno.
 • Vysílání zaměstnanců a zaměstnankyň na tuzemské pracovní cesty je možné pouze v nezbytných případech. Posouzení nezbytnosti je v kompetenci vedoucích jednotlivých pracovišť FSS.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.