Souhrnné informace pro studenty a studentky

Zde se dozvíte ty nejdůležitější a nejaktuálnější informace o změnách a novinkách týkajících se výuky, ukončování předmětů a SZZ.

9. 4. 2020

Od 1. 7. 2020 neplatí v budově FSS MU žádná mimořádná protiepidemická opatření nad rámec opatření stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Výuka

Hromadná prezenční výuka byla zrušena do konce výukového období jarního semestru 15. května.

Výuka v akademickém roce 2020/2021 začne 5. října a bude trvat až do 17. ledna. Podrobnější informace o průběhu nového akademického roku najdete v harmonogramu zde.

Velkou pomocí pro studium a bádání jsou v současné době elektronické zdroje, na jejichž rozšiřování naše knihovna usilovně pracuje - podívejte se na nabídku zde. Veškeré informace knihovny najdete na jejích webových stránkách, případné dotazy pak zasílejte na knihovna@fss.muni.cz.

Ukončování předmětů

Zkouškové období jarního semestru 2020 bude trvat od 18. května do 30. září 2020, budete mít tedy možnost předměty ukončovat distančně (online) v průběhu téměř čtyř a půl měsíců. Pevně věříme, že toto univerzitní rozhodnutí napomůže většině z vás všechny kurzy ukončit, a to i přes mimořádnost situace.

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

Rozhodli jsme se pro mimořádné zavedení zářijových termínů obhajob a státních závěrečných zkoušek. Pod tímto odkazem najdete harmonogram zářijových SZZ včetně dalších termínů (odevzdání práce, přihlášení k SZZ). Původní i tento termín mají stejnou váhu a je na vás, který si vyberete. Zářijový termín můžete (ale nemusíte) využít jako opravný pro červnový. Podobně pokud opakujete lednové SZZ, můžete si vybrat, zda půjdete v červnu nebo v září. Stále však platí článek 24, odstavec 8 Studijního a zkušebního řádu, a sice že „Student je povinen přistoupit k obhajobě závěrečné práce a k ostatním součástem státní zkoušky z oboru, na němž zpracovává závěrečnou práci, současně v jednom období pro státní zkoušky.“ Bakalářské a diplomové práce se budou v obou termínech odevzdávat pouze elektronicky.

Státní závěrečné zkoušky v červnu budou probíhat distančně, tedy online. Podrobnější informace budou zveřejněny jednotlivými katedrami v průběhu dubna. SZZ konané v září budou v případě potřeby také online (bude ještě upřesněno).

V návaznosti na nové termíny SZZ jsme také přistoupili ke zdvojení termínu přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského studia. Termín pro podávání přihlášky zůstává 30. dubna, nicméně můžete si vybrat, zda přijímací zkoušku absolvujete v červnu nebo v září (zkoušku lze skládat pouze jednou). Instrukce dostanou ti z vás, kteří budou mít podanou přihlášku, v prvním květnovém týdnu. SZZ, obhajoby i přijímací zkoušky budou probíhat v distanční podobě. Podrobnější informace budou k dispozici v průběhu dubna.

Přístup do budovy fakulty

Od 1. 7. 2020 neplatí v budově FSS MU žádná mimořádná protiepidemická opatření nad rámec opatření stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Více článků

Přehled všech článků