Souhrnné informace pro studenty a studentky

Zde se dozvíte ty nejdůležitější a nejaktuálnější informace o změnách a novinkách týkajících se výuky, ukončování předmětů a SZZ.

9. 4. 2020

Bez popisku

Podle rozhodnutí rektora č. 8/2020 se nařizuje studentům bezodkladně prostřednictvím Informačního systému (IS MU) oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu. Do budov MU zároveň není možné vstupovat s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).

Výuka

Od 2. září se provoz MU řídí univerzitním semaforem.

Aktuálně probíhá zkouškové období trvající do 30. září 2020. Podzimní semestr začne 5. října 2020 a potrvá do 17. ledna 2021.

V podzimním semestru bude výuka na MU v online režimu. Podrobnější informace o průběhu nového akademického roku najdete v harmonogramu zde.

Ve všech budovách MU i během výuky je povinné nosit roušky.

Ukončování předmětů

Zkouškové období jarního semestru 2020 bude trvat od 18. května do 30. září 2020, budete mít tedy možnost předměty ukončovat distančně (online) v průběhu téměř čtyř a půl měsíců. Pevně věříme, že toto univerzitní rozhodnutí napomůže většině z vás všechny kurzy ukončit, a to i přes mimořádnost situace.

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

Rozhodli jsme se pro mimořádné zavedení zářijových termínů obhajob a státních závěrečných zkoušek. Pod tímto odkazem najdete harmonogram zářijových SZZ včetně dalších termínů (odevzdání práce, přihlášení k SZZ). Původní i tento termín mají stejnou váhu a je na vás, který si vyberete. Zářijový termín můžete (ale nemusíte) využít jako opravný pro červnový. Podobně pokud opakujete lednové SZZ, můžete si vybrat, zda půjdete v červnu nebo v září. Stále však platí článek 24, odstavec 8 Studijního a zkušebního řádu, a sice že „Student je povinen přistoupit k obhajobě závěrečné práce a k ostatním součástem státní zkoušky z oboru, na němž zpracovává závěrečnou práci, současně v jednom období pro státní zkoušky.“ Bakalářské a diplomové práce se budou v obou termínech odevzdávat pouze elektronicky.

Státní závěrečné zkoušky v červnu budou probíhat distančně, tedy online. Podrobnější informace budou zveřejněny jednotlivými katedrami v průběhu dubna. SZZ konané v září budou v případě potřeby také online (bude ještě upřesněno).

V návaznosti na nové termíny SZZ jsme také přistoupili ke zdvojení termínu přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského studia. Termín pro podávání přihlášky zůstává 30. dubna, nicméně můžete si vybrat, zda přijímací zkoušku absolvujete v červnu nebo v září (zkoušku lze skládat pouze jednou). Instrukce dostanou ti z vás, kteří budou mít podanou přihlášku, v prvním květnovém týdnu. SZZ, obhajoby i přijímací zkoušky budou probíhat v distanční podobě. Podrobnější informace budou k dispozici v průběhu dubna.

Přístup do budovy fakulty

Vstup do budovy FSS je pro veřejnost zakázán.

Ve vnitřních prostorách je povinné nosit roušky.

Studenti mají nařízeno bezodkladně oznámit pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu.

Osoby s příznaky virového infekčního onemocnění mají zakázán vstup do budov MU (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.