Výzkum o českých rodinách nabízí zdarma data

Jak české rodiny žijí, jak se v posledních letech změnily, co si lidé o rodině myslí a co plánují? Nejen to zjišťuje výzkum Současná česká rodina, jehož hlavním řešitelem je profesor Martin Kreidl z katedry sociologie Fakulty sociálních studií. Sesbíraná data jsou zdarma k dispozici i ostatním výzkumníkům.

9. 2. 2022

Bez popisku

Projekt, který sbírá a zpracovává data o rodině, je součástí mezinárodního výzkumného programu Generations and Gender Programme (GGP). Ten se pravidelně opakuje už od roku 2005. Jedná se o velkou výzkumnou infrastrukturu z oblasti společenských věd a první sociálně-vědní infrastrukturu na Masarykově univerzitě. Česká republika byla jednou z prvních zemí, které se součástí projektu staly. Při loňském hodnocení Velkých výzkumných infrastruktur získal GGP od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR nejvyšší známku.

Kreidl, který mimo jiné sociologii studoval i na Kalifornské univerzitě v Los Angeles, se zabývá především rodinou a vztahy. "Výzkum Současná česká rodina je nejvýznamnější výzkum v oblasti populačních studií, který se v ČR v posledních dvou dekádách uskutečnil. Těší mne, že nachází odezvu jak u veřejnosti, tak u výzkumníků a studujících. Není náhodou, že komunita uživatelů našich dat roste tempem více než 20 % za rok, v ČR dokonce rychleji než ve většině jiných evropských zemích", říká.

Sběr dat pro první vlnu projektu běží až do června 2022; výzkumníci se ale ke stejným respondentům budou vracet, aby zjistili, co se v jejich rodinách změnilo. Respondent, který vyplní dotazník, má nárok na odměnu 500 korun. Celkový rozpočet na roky 2023 až 2029 je 82 milionů. Na realizaci se fakulta podílí společně s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí a výzkumnou agenturou SC&C s finanční podporou Technologické agentury ČR. Od roku 2023 převezme financování projektu MŠMT.

GGP poskytuje badatelům rozsáhlé datové soubory o jednotlivcích, regionech i státech. Tato data jsou důležitým zdrojem informací pro společensko-vědní výzkumníky nejen v Evropě. V současnosti má infrastruktura více než 5000 registrovaných uživatelů. Pokud by se vám data hodila například pro psaní diplomové práce, nebo vás zkrátka jen zajímají, určitě se podívejte na https://ggp-cz.fss.muni.cz, nebo na Facebookovou stránku projektu https://www.facebook.com/SoucasnaCeskaRodina/.
Přístup k datům je pro vědecké a studijní účely zdarma.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.