Studentské spolky, aktivity a život v Brně

Studentské spolky na FSS

Na univerzitě působí řada spolků různého zaměření, můžete se stát jejich aktivními členy, nebo se jen účastnit pořádaných akcí. 

Seznam FSS spolků najdete zde

Seznam celouniverzitních spolků najdete zde 

Stravování a ubytování

Stravování

SKM MU poskytuje stravovací služby studentům a zaměstnancům ve 4 menzách a v 10 bufetech. 
Z fakulty je to nejblíž do Akademické menzy na Moravském náměstí, která se nachází v budově Rektorátu MU. Aktuální nabídky, objednávání obědů a vše kolem stravování najdete na webu Správy kolejí a menz

Ubytování na kolejích

Správa kolejí a menz obhospodařuje celkem deset objektů, v nichž je nabízeno studentům ubytování. V letním období nabízí ubytování také mimouniverzitním zájemcům. 
Podrobné informace o ubytování na univerzitních kolejích najdete na na webu Správy kolejí a menz. 

Ubytování v soukromí

V Brně je spousta míst pro ubytování studentů, které jsou cenově srovnatelné s ubytováním na kolejích.
bydleni.muni.cz
studentskebydleni.cz 
Brno Bydlení na facebooku 
Nabídka bydlení v IS MU 

Ať už jste si vybrali bydlení na univerzitních kolejích, nebo v soukromí, nezapomeňte si včas požádat o ubytovací stipendium. Žádosti se podávají prostřednictvím Informačního systému MU a to vždy od 1. do 30. dubna a pak od 1. do 30. listopadu.

Nárok na získání ubytovacího stipendia má student při současném splnění všech následujících podmínek:

  • Je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia.
  • Je zapsán ve studijním programu jako ve svém prvním studijním programu na vysoké škole v České republice, ledaže je zapsán ve svém prvním magisterském studijním programu navazujícím na studijní program bakalářský, jde-li o absolventa bakalářského studijního programu, nebo ve svém prvním doktorském studijním programu, jde-li o absolventa magisterského studijního programu. Nepřihlíží se ke studiu ve studijním programu, do něhož se uchazeč zapsal a které ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku.
  • Nepřekročil standardní dobu stanovenou pro kterýkoli ze studijních programů, v nichž je souběžně zapsán.
  • Nemá trvalé bydliště na území Statutárního města Brna (okresu Brno-město).

Finanční záležitosti studentů

Jak si vylepšit rozpočet

Studenti mají možnost pracovat na katedře, studijním oddělení nebo v knihovně jako pomocné vědecké síly a bývají zpravidla odměňováni formou stipendií. Informujte se na jednotlivých pracovištích.

Kromě toho existuje řada stipendijních programů na podporu talentovaných studentů nebo na podporu mobilit. Projděte si pečlivě soupis stipendijních programů a zjistěte si, jestli nějaká aktivita, kterou děláte, nemůže být podpořena stipendiem.

Seznam stipendijních programů.

Brigády

Nabídka brigád v Brně na webu jobs.cz
Nabídka brigád v Brně na webu brigady.vbrne.com  
Zdanění studentských brigád na finance.cz

Poplatky za studium

Poplatky spojené se studiem nejsou školným, nejsou tedy vyměřovány všem studentům od počátku každého studia. Studenti bakalářských a magisterských studijních programů jsou povinni hradit tyto poplatky, až pokud naplní zákonem stanovené podmínky. 
Podrobnější informace najdete v sekci Pravidla studia

Systém SUPO

Systém úhrad pohledávek za osobami (zkráceně SUPO) je v rámci českých vysokých škol ojedinělý informační systém pro uhrazování finančních závazků jednotlivých osob vůči univerzitě. 
Podrobné informace a návody jak postupovat najdete v Systému SUPO MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.