Fakulta sociálních studií MU je hrdou držitelkou HR Award

Naše fakulta získala certifikaci HR Award. Ocenění uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které se cíleně snaží vytvářet mezinárodní a transparentní pracovní prostředí odpovídající mezinárodním trendům v oblasti vědy (HRS4R).

26. 4. 2021

Fakulta sociálních studií je první společenskovědní fakultou v České republice, která získala certifikát HR Award a jsme jednou ze sedmi nově oceněných fakult Masarykovy univerzity. V minulosti již získala ocenění Přírodovědecká fakulta a CEITEC. Stali jsme se členy společenství 594 mezinárodně oceněných organizací HR Excellence in Research.

Tento evropský certifikát HR Excellence in Research uděluje komise výzkumným institucím, které se zavázaly zvyšovat prestižní podmínky a atraktivitu pro výzkumné pracovníky a pracovnice na mezinárodní úrovni. Díky personální strategii HRS4R chceme na FSS zlepšit kvalitu a péči o naše zaměstnance a zaměstnankyně a vytvořit tak podmínky pro všechny, kteří participují na excelentním výzkumu v oblasti společenských věd a přilákat tím zahraniční výzkumníky a výzkumnice.

Personální strategie vychází ze 40 principů Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, které se zaměřují na etiku ve výzkumu, otevřený nábor, vhodné pracovní podmínky a profesní rozvoj zaměstnanců a zaměstnankyň. Konkrétní činnosti, které se FSS zavázala v následujících dvou letech realizovat naleznete v Akčním plánu fakulty a Ganttově grafu. Tři aktivity z Akčního plánu budou implementovány během pěti let.

Jak šel celý proces získání certifikátu:

 • prosinec 2019

  Odeslán přihlašovací dopis Evropské komisi a sestavení pracovní skupiny HR Award

 • březen/duben 2020

  Dotazníkové šetření zaměstnanců

 • srpen/září 2020

  Realizovány tři fokusní skupiny k tématu diskriminace

 • květen až listopad 2020

  Zpracování podkladů a dokumentů pro Evropskou komisi

 • prosinec 2020

  Nahrány dokumenty Akční plán, GAP analýza, OTR-R check list na portál Euraxess. Všechny dokumenty byly schválené dohlížející komisí.

 • duben 2021

  Obdržení certifikátu HR Award. Projektová skupina začíná implementovat Akční plán.

A co nás čeká nyní?

Gabriela Vybíralová, manažerka HR Award na FSS MU

„Zisk HR Award je pro fakultu velkým úspěchem. Tímto však veškerá práce u nás začíná - do dubna roku 2023 budeme naplňovat fakultní akční plán, ke kterému jsme se zavázali. A co to znamená? Nově budeme finančně podporovat další profesní rozvoj našich zaměstnanců a zaměstnankyň, vytvoříme adaptační plán pro nové zaměstnance/kyně, vznikne politika genderové rovnosti, budeme podporovat slaďování profesního a rodinného života, plánujeme rozvoj interní komunikace směrem k lepší informovanosti a dvojjazyčnosti nebo vznikne předpis k hodnocení neakademických zaměstnanců/kyň. A to je jen výběr z toho, co nás vše čeká. A my jdeme plně do toho.“

Gabriela Vybíralová, manažerka HR Award na FSS MU

Do dubna roku 2023 budeme naplňovat fakultní akční plán, který vznikl na základě dotazníkového šetření všech zaměstnanců fakulty. Naše pětileté závazky jsou vytvořit systém mentoringu, definovat pozici postdoca a definovat množství práce na úvazek. Pro získání zpětné vazby na tyto procesy se na naše zaměstnance znovu obrátíme formou dotazníků spokojenosti na podzim roku 2022, nebo nám je můžete zasílat na adresu: hraward@fss.muni.cz.
Děkujeme, že nám pomáháte být lepší!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.