Fakulta sociálních studií MU je hrdou držitelkou HR Award

Naše fakulta získala certifikaci HR Award. Ocenění uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které se cíleně snaží vytvářet mezinárodní a transparentní pracovní prostředí odpovídající mezinárodním trendům v oblasti vědy (HRS4R).

26. 4. 2021

Bez popisku

Fakulta sociálních studií je první společenskovědní fakultou v České republice, která získala certifikát HR Award a jsme jednou ze sedmi nově oceněných fakult Masarykovy univerzity. V minulosti již získala ocenění Přírodovědecká fakulta a CEITEC. Stali jsme se členy společenství 594 mezinárodně oceněných organizací HR Excellence in Research.

Tento evropský certifikát HR Excellence in Research uděluje komise výzkumným institucím, které se zavázaly zvyšovat prestižní podmínky a atraktivitu pro výzkumné pracovníky a pracovnice na mezinárodní úrovni. Díky personální strategii HRS4R chceme na FSS zlepšit kvalitu a péči o naše zaměstnance a zaměstnankyně a vytvořit tak podmínky pro všechny, kteří participují na excelentním výzkumu v oblasti společenských věd a přilákat tím zahraniční výzkumníky a výzkumnice.

Personální strategie vychází ze 40 principů Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, které se zaměřují na etiku ve výzkumu, otevřený nábor, vhodné pracovní podmínky a profesní rozvoj zaměstnanců a zaměstnankyň. Konkrétní činnosti, které se FSS zavázala realizovat naleznete v Akčním plánuRevidovaném akčním plánu fakulty.

Jak šel celý proces získání certifikátu:

 • POČÁTEČNÍ FÁZE:

  Prosinec 2019:
  Odeslán přihlašovací dopis Evropské komisi a sestavení pracovní skupiny HR Award

 • březen/duben 2020

  Dotazníkové šetření zaměstnanců

 • srpen/září 2020

  Realizovány tři fokusní skupiny k tématu diskriminace

 • prosinec 2020

  Nahrány dokumenty Akční plán, GAP analýza, OTR-R check list na portál Euraxess. Všechny dokumenty byly schválené dohlížející komisí.

 • IMPLEMENTAČNÍ FÁZE 2021-2023

  duben 2021:
  Obdržení certifikátu HR Award. Projektová skupina začíná implementovat Akční plán.

 • duben 2021-2023

  Průběžné hodnocení HRS4R, obhájení ocenění a revidovaný akční plán fakulty.

 • RECERTIFIKAČNÍ FÁZE:

  květen 2026:
  Externí hodnocení Evropskou komisí za účasti hodnotitelů na fakultě, obhájení ocenění HR Award.

Kontaktní osoba: 

Mgr. Gabriela Vybíralová

kancelář: 2.13
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8353
e‑mail:

Děkujeme, že nám pomáháte být lepšími. 

VŠECHNY DOKUMENTY A VÝSTUPY HRS4R NALEZNETE ZDE.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.