Změny ve stipendijních programech v roce 2020

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity zavádí v roce 2020 změny ve stipendijních programech. Studentům se tak nabízí větší možnost čerpání stipendií.  Vznikl zcela nový stipendijní program pro oceňování nejlepších studentů fakulty. Byla navýšena částka v rámci stipendijního programu na podporu dlouhodobých zahraničních stáží studentů fakult. Došlo také k úpravě koeficientu u stipendijního programu podporujícího nové talentované studenty ze sociálně slabých rodin.

12. 2. 2020

Bez popisku

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity vyhlašuje v roce 2020 tyto změny ve stipendijních programech:

Zavedení zcela nového stipendia

Stipendijní program 2C pro oceňování nejlepších studentů fakulty. Účelem stipendia je jednorázové ocenění studentů bakalářského a magisterského studia, kteří dosahují vynikajících studijních výsledků. Stipendium by mělo motivovat studenty, aby se snažili ve studiu dosahovat co nejlepších výsledků.

Stipendium se přiznává jako jednorázová dávka po uzavření předposledního semestru standardní doby studia (tj. pátého v bc. studiu a třetího v nmgr. studiu) všem studentům (tj. i více v jednom programu), kteří splní podmínky pro jeho vyplacení. Podmínkou je minimální kreditový zisk (140 ECTS v bc. studiu a 85 ECTS v nmgr. studiu).

Stipendia budou udělena v následující výši:

Kategorie 1: průměr 1,0: 20000 Kč

Kategorie 2: průměr do 1,2: 12000 Kč

Kategorie 3: průměr do 1,4: 8000 Kč

 

Navýšení částky na podporu dlouhodobých zahraničních stáží

Navýšení částky rozdělované v rámci stipendijního programu na podporu dlouhodobých zahraničních stáží studentů fakult) z 500 tisíc Kč na 1 milion Kč. Snahou je dále a ještě intenzivněji motivovat a podporovat studenty v jejich úsilí v průběhu studia získat zkušenost z dlouhodobějšího, nejméně jeden měsíc trvajícího, studijního nebo pracovního pobytu v zahraničí.

 

Navýšení koeficientu z 1,5 na 2,0 na podporu talentovaných studentů ze sociálně slabých rodin

Výrazná a velmi vstřícná úprava parametrů stipendijního programu podporujícího nové talentované studenty ze sociálně slabých rodin. Stipendium má snížit práh dosažitelnosti studia na naší fakultě. Byl zvětšen okruh studentů, kteří mají na stipendium nárok – byl navýšen koeficient (z 1,5 na 2,0), jímž se násobí částka životního minima rodiny, a můžou se o něj ucházet všichni přijatí studenti, nikoli pouze ti s nejlepšími výsledky u přijímacích zkoušek.

Podrobné informace naleznete v sekci Stipendia nebo v Opatření FSS MU č.2/2020.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.