International Relations and European Politics

PEACE THROUGH STRENGTH.

Podat přihlášku

Termín podání přihlášky v závislosti na zvoleném přijímacím řízení (půlnoc 15. 11. 2020 nebo 1. 6. 2021)

Co se naučíte

Cílem bakalářského studia programu Mezinárodní vztahy a evropská politika je rozvoj znalostí o mezinárodních vztazích a evropské politice. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj schopností analyzovat, vyhodnocovat, interpretovat a chápat teoretické aspekty studovaných empirických problematik a vše kriticky reflektovat při expertní činnosti. Jedná se zejména o moderní historii, teorie konfliku a kooperace, teorie evropské integrace a mezinárodní politickou ekonomii. Systematické zdokonalování v měkkých dovednostech a výzkumných technikách připraví studující ke kvalitní expertní analytické práci v oboru. Obecným cílem programu je systematickým důrazem na rozvoj analytických dovedností studující dobře připravit jak na uplatnění na globálním trhu práce u potencionálních zaměstnavatelů, tak na případné magisterské studium v globální akademické konkurenci.

Praxe

Praxe u všech typů potenciálních zaměstnavatelů studentů programu je volitelnou součástí studia. Katedra bude kultivovat a rozšiřovat existující bohatou nabídku příležitostí pracovních stáží a zahraničních pracovních pobytů pro zájemce ze strany studujících.

Chcete vědět víc?

Více informací na http://irep.fss.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Absolventi programu mohou pokračovat k magisterskému vzdělání kdekoliv na světě a uplatní se v řadě profesních oblastí, zejména však: ve státní správě a v diplomatických službách, ve výzkumných a analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, v aparátu politických stran, v novinářské profesi a na půdě mezinárodních organizací. Velmi významnou možností uplatnění absolventů je korporátní sféra, zejména velké nadnárodní korporace.

Podmínky přijetí

Admission Bachelor program Spring 2021 (beginning on March 1)
— Termín podání přihlášky do půlnoci 15. 11. 2020

Přijímací řízení probíhá na základě posouzení dokumentů a pohovoru s uchazeči. Dokumenty: cover letter of 500 words essay - 1,500-word essay on an international world's policy topic of your own choice secondary school certificate and overall results (if applicable) proof of English ID or passport copy

Kritéria hodnocení

Přijímací komise hodnotí materiály uchazečů a pohovory s nimi do maximální hodnoty 100 bodů. Podmínkou přijetí je minimální zisk 60 bodů.

Admission Bachelor program Fall 2021 (beginning September 2021)
— Termín podání přihlášky do půlnoci 1. 6. 2021

Přijímací řízení probíhá na základě posouzení dokumentů a pohovoru s uchazeči. Dokumenty: cover letter of 500 words essay - 1,500-word essay on an international world's policy topic of your own choice secondary school certificate and overall results (if applicable) proof of English ID or passport copy

Kritéria hodnocení

Přijímací komise hodnotí materiály uchazečů a pohovory s nimi do maximální hodnoty 100 bodů. Podmínkou přijetí je minimální zisk 60 bodů.

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

15. 7. – 15. 11. 2020

Termín pro podání přihlášek

Admission Bachelor program Spring 2021 (beginning on March 1)

1. 9. 2020 – 1. 6. 2021

Termín pro podání přihlášek

Admission Bachelor program Fall 2021 (beginning September 2021)

22.–23. 1. 2021

Den otevřených dveří na Fakultě sociálních studií

Termíny přijímacích zkoušek

Předměty

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. Martin Chovančík, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: