International Relations and European Politics

Challenge yourself to impact the world

Podat přihlášku

Termín podání přihlášky do půlnoci 1. 6. 2022

Co se naučíte

Cílem bakalářského studia programu Mezinárodní vztahy a evropská politika je rozvoj znalostí o mezinárodních vztazích a evropské politice. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj schopností analyzovat, vyhodnocovat, interpretovat a chápat teoretické aspekty studovaných empirických problematik a vše kriticky reflektovat při expertní činnosti. Jedná se zejména o moderní historii, teorie konfliku a kooperace, teorie evropské integrace a mezinárodní politickou ekonomii. Systematické zdokonalování v měkkých dovednostech a výzkumných technikách připraví studující ke kvalitní expertní analytické práci v oboru. Obecným cílem programu je systematickým důrazem na rozvoj analytických dovedností studující dobře připravit jak na uplatnění na globálním trhu práce u potencionálních zaměstnavatelů, tak na případné magisterské studium v globální akademické konkurenci.

Praxe

Praxe u všech typů potenciálních zaměstnavatelů studentů programu je volitelnou součástí studia. Katedra bude kultivovat a rozšiřovat existující bohatou nabídku příležitostí pracovních stáží a zahraničních pracovních pobytů pro zájemce ze strany studujících.

Chcete vědět víc?

Více informací na http://irep.fss.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Absolventi programu mohou pokračovat k magisterskému vzdělání kdekoliv na světě a uplatní se v řadě profesních oblastí, zejména však: ve státní správě a v diplomatických službách, ve výzkumných a analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, v aparátu politických stran, v novinářské profesi a na půdě mezinárodních organizací. Velmi významnou možností uplatnění absolventů je korporátní sféra, zejména velké nadnárodní korporace.

Podmínky přijetí

Admission committee evaluates candidates based on the submitted documents and video-interviews. The documents we collect are: cover letter, essay, secondary school certificate and overall results (if applicable) proof of English ID or passport copy.

Kritéria hodnocení

Přijímací komise hodnotí materiály uchazečů a pohovory s nimi do maximální hodnoty 100 bodů. Podmínkou přijetí je minimální zisk 60 bodů.

Doporučená literatura

COVER LETTER Tell us why you would like to study in the program, what drives you to study International Relations and European Politics, what your experience with the field has been so far, and what makes you a strong candidate for admission to this program. ESSAY Pick a topic in world politics or international relations. It does not matter whether the topic is something affecting the whole world (like climate change or malnutrition, for example) or whether it is something more regional (like religious radicalism in Sahel, for example). In your 700-800 words essay, describe the topic and then imagine you are a political leader participating in solving an issue or a problem relevant to your topic. What would you, as a political leader, do? What solutions would you suggest and why? Explain and defend your reasoning. If citing any sources, make sure you cite them properly and that you avoid any intended or unintended plagiarism. If unsure about what plagiarism is, check out this website which has great explanations and illustrative examples: https://www.niu.edu/academic-integrity/faculty/committing/examples/index.shtml. Please note that the list of references is not included in the total word count.


Průvodce přihláškou

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
2 200 EUR
Více informací

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail na

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.