Jak se přihlásit

Krok za krokem

 • do 28. února 2019

  Rozhodněte jaký test budete absolvovat

  Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný MU, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio. I nadále máte povinnost absolvovat ještě test ze Základů společenských věd (ZSV) u společnosti Scio.
  Pro všechny své přihlášky do bakalářského studia si uchazeči musí vybrat stejný způsob přijímacího řízení. Závazně se však musí rozhodnout už při podávání e-přihlášky, je možný jen jeden způsob

 • od 1. listopadu 2018 do 28. února 2019

  Podejte přihlášku

  Na celou Masarykovu univerzitu a tedy i na FSS  je možné podat přihlášku pouze elektronicky.

  Poplatek za podání jedné přihlášky je 400 Kč. Individuální bankovní spojení pro zaplacení je v přihlášce.

  Poplatek musí být zaplacený do 28. února 2019.

   

  Podejte přihlášku

 • 18. - 19. ledna 2019

  Přijďte na dny otevřených dveří

  Na fakultě na vás budou čekat:

  • studenti jednotlivých oborů, kteří se s vámi podělí o své zkušenosti ze studia na FSS
  • zástupce studijního oddělení, který zodpoví dotazy týkající se přijímacího řízení
  • zástupce zahraničního oddělení fakulty, který vás seznámí s možnostmi zahraničních výjezdů
  • studentské spolky
 • prosinec 2018 - květen 2019

  Přihlaste se ke zkoušce u společnosti SCIO

  Přihlaste se ke zkoušce ze Základů společenských věd (ZSV) a případně i ke zkoušce z Obecných studijních předpokladů (OSP) u společnosti Scio. U Scio si vyberte město a termíny, které vám vyhovují a postupujte podle jejich pokynů.
  Nezapomeňte dát svolení k předání výsledků naší fakultě. Pokud jste si vybrali absolvování Testu studijních předpokladů, k tomu se zvlášť přihlašovat nemusíte.

  POZOR - Uchazeči, kteří skládají zkoušky od společnosti SCIO na Slovensku, si musí vybrat a absolvovat českou verzi testů. 

  Fakulta uznává výsledky dosažené v těchto předem vyhlášených termínech:

  Termíny testů ZSV a OSP u společnosti SCIO

  • 8. prosince 2018
  • 1. února 2019
  • 9. března 2019
  • 30. března 2019
  • 1. května 2019
 • prosinec 2018 - duben 2019

  Čekejte na pozvánku k přijímacím zkouškám.

  Od společnosti Scio dostanete pozvánku ke zkouškám ZSV, případně OSP. Univerzita pozve uchazeče, kteří si zvolili univerzitní TSP. 

 • prosinec 2018 - červen 2019

  Dostavte se ke zkouškám

  Dostavte se k přijímací zkoušce ze ZSV a k přijímací zkoušce z TSP nebo OSP. Výsledky testů nám posílat nemusíte, dostaneme je automaticky.

  Časté dotazy k TSP

 • květen 2019

  Čekejte na výsledek přijímacího řízení

  Sdělení o přijetí se snažíme rozesílat co nejdříve. Výsledek se dozvíte v e-přihlášce ihned po rozhodnutí přijímací komise děkana, což bude 20. května 2019.
  Proto opatrujte heslo do e-přihlášky.

 • červen 2019 - září 2019

  Zapište se ke studiu

  Poté, co obdržíte rozhodnutí o přijetí ke studiu, dostanete také pozvánku k zápisu. Teprve zápisem se stáváte studentem Fakulty sociálních studií MU.

  Maturitní vysvědčení dokládáte až u zápisu.

   

Podejte přihlášku

Dotazy a informace k přijímacímu řízení






Kontakty na studijní oddělení

telefon: 549 49 6956
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.