Jak se přihlásit

Krok za krokem

 • do 29. února 2020

  Rozhodněte, jaký test budete absolvovat

  Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný MU, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio. I nadále máte povinnost absolvovat ještě test ze Základů společenských věd (ZSV) u společnosti Scio.
  Pro všechny své přihlášky do bakalářského studia si uchazeči musí vybrat stejný způsob přijímacího řízení. Závazně se však musí rozhodnout už při podávání e-přihlášky, je možný jen jeden způsob.

 • od 1. září 2019 do 29. února 2020

  Podejte přihlášku

  Na celou Masarykovu univerzitu a tedy i na FSS je možné podat přihlášku pouze elektronicky.

  Poplatek za podání jedné přihlášky je 450 Kč. Individuální bankovní spojení pro zaplacení je v přihlášce.

  Poplatek musí být zaplacený do 29. února 2020.

   

  Podejte přihlášku

 • 17. - 18. ledna 2020

  Přijďte na dny otevřených dveří

  Na fakultě na vás budou čekat:

  • studenti jednotlivých programů, kteří se s vámi podělí o své zkušenosti ze studia na FSS
  • zástupce studijního oddělení, který zodpoví dotazy týkající se přijímacího řízení
  • zástupce zahraničního oddělení fakulty, který vás seznámí s možnostmi zahraničních výjezdů
  • studentské spolky
 • prosinec 2019 - červen 2020

  Přihlašte se ke zkoušce u společnosti SCIO

  Přihlašte se ke zkoušce ze Základů společenských věd (ZSV) a případně i ke zkoušce z Obecných studijních předpokladů (OSP) u společnosti Scio. U Scio si vyberte město a termíny, které vám vyhovují a postupujte podle jejich pokynů.
  Nezapomeňte dát svolení k předání výsledků naší fakultě. Pokud jste si vybrali absolvování Testu studijních předpokladů (TSP), tak k tomu se zvlášť přihlašovat nemusíte.

  POZOR - Uchazeči, kteří skládají zkoušky od společnosti SCIO na Slovensku, si musí vybrat a absolvovat českou verzi testů. 

  Fakulta uznává výsledky dosažené v těchto předem vyhlášených termínech:

  Termíny testů ZSV a OSP u společnosti SCIO:

  • 7. prosince 2019
  • 8. února 2020
  • 7. března 2020
  • 1. května 2020
  • 23. května 2020
  • 13. června 2020

  k testům u společnosti SCIO se uchazeč přihlašuje samostatně.


  Testy TSP na MU 20. a 21. června 2020.

 • Čekejte na pozvánku k TSP

  Ti, kteří si zvolili Test studijních předpokladů (TSP), tak Vám bude doručena do e-přihlášky pozvánka k Testu studijních předpokladů (TSP).

 • prosinec 2019 - červen 2020

  Dostavte se ke zkouškám

  Dostavte se k přijímací zkoušce ze ZSV a k přijímací zkoušce z TSP, nebo OSP.

  Časté dotazy k TSP

 • Čekejte na výsledek přijímacího řízení

  Výsledek se dozvíte v e-přihlášce po rozhodnutí přijímací komise děkana. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí najdete ve své e-přihlášce, proto opatrujte heslo do e-přihlášky.

 • Zapište se ke studiu

  Poté, co v e-přihlášce obdržíte rozhodnutí o přijetí ke studiu, dostanete i pozvánku k zápisu. Teprve zápisem se stáváte studentem Fakulty sociálních studií MU.

  Úředně oveřenou kopii maturitního vysvědčení, popřípadě nostrifikované maturitní vysvědčení, dokládáte až u zápisu.

Podejte přihlášku

Dotazy a informace k přijímacímu řízení


Kontakty na studijní oddělení

telefon: 549 49 5953
e‑mail: