Sociální pedagogika a volný čas

Bakalářské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Program je určen všem, kdo chtějí uplatnit a rozvinout tvořivost, empatii a komunikaci v práci s lidmi v oblastech výchovy a vzdělávání, volného času, sociální práce, firemního vzdělávání a řadě dalších.

„Energie, pohyb, smysl“

Po absolvování studia se uplatníte v jakékoliv profesi zaměřené na rozvoj lidí všech věkových kategorií – ať už ve státním, neziskovém či komerčním sektoru – jako vzdělavatelé, lektoři, animátoři, vychovatelé, ale i sociální pracovníci či poradci. Můžete pracovat v řadě organizací či institucí, zároveň budete vybaveni k tomu si vlastní organizaci či podnik založit a realizovat tak svoje vize a projekty.

Program Sociální pedagogika je jedinečnou kombinací metod a přístupů, které vás připraví nejen na práci s lidmi, ale pomohou vám dozrát v osobnost. A to skrze propojování poznatků z oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie, filosofie a metodologie, kontakt s praxí již od prvního semestru, absolvování sebezkušenostních skupin osobnostního rozvoje či rozmanitých výjezdních zážitkových kurzů (např. adaptačního, zimního, metodického), systematickou projektovou práci v týmu po dobu celých tří let studia.

Studium je možné a vhodné propojit i s dalším studovaným oborem – např. s environmentálními studii, sociální prací, speciální pedagogikou či sociologií. Studium probíhá ve formě vedlejšího oboru, hlavního oboru a jednooborového studia, které je obohaceno a prohloubeno o profilaci dramatická výchova nebo pedagogika volného času.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

Láká vás vzdělávání a práce s lidmi, ale nechcete pracovat pouze s křídou v ruce před tabulí?

Máte vlastní nápady a vize, jak měnit svět kolem sebe k lepšímu, a hledáte podporu při jejich realizaci?

Chcete co nejdříve vyrazit do terénu a propojovat teoretické poznatky s praxí?

Baví vás práce v týmu, ale zároveň umíte být samostatní a odvést pořádný kus práce i sami za sebe?

Praxe

Jako studenti máte možnost zvolit si praxi dle vlastních preferencí. Angažovat se můžete v celé šíři neziskových i ziskových organizací, státních institucích a spolcích.

Příklady možných praxí:

vychovatel, sociální pedagog, ped. asistent ve školách,

pedagog ve volnočasových zařízeních, centrech volného času, nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež,

pracovník či pedagog v nejrůznějších sociálních službách (dětských domovech, azylových domovech, probační a mediační službě, domovech důchodců apod.)

lektor firemního vzdělávání, rozvoje zaměstnanců, teambuildingů apod.

Praxi lze obsáhnout v českém prostředí nebo v rámci zahraničních stáží. Stěžejní praxí studia je praxe navázaná na týmovou práci na projektu vašeho studia.

Chcete vědět víc?

Další informace o oboru je možné najít na webových stránkách katedry: http://katedry.ped.muni.cz/socialni-pedagogika/o-katedre

a facebooku:

https://www.facebook.com/socialnipedagogika/

Uplatnění absolventů

Jako absolventi najdete uplatnění v mnoha profesích pracujících s různými skupinami lidí. Budete schopni podpořit jedince nebo vést celý tým, uplatnění naleznete ve státních institucích, neziskovém i komerčním sektoru.

Můžete pracovat s dětmi ve školách, v centrech volného času či v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Uplatnění najdete také v celém spektru sociálních služeb, kde budete pracovat s dětmi, dospívajícími, dospělými i seniory, kteří se nacházejí v těžkých životních situacích. Své dovednosti využijete i ve firemním vzdělávání a v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Práci najdete také ve státních institucích jako poradci, koordinátoři na ministerstvech nebo třeba u veřejného ochránce práv. Můžete také založit vlastní organizaci či spolek a uskutečnit tak svoje vize a přání. Případně se můžete angažovat v různých rozvojových projektech v zahraničí i u nás.

Svou činností tak můžete přispívat ke zlepšení jednoho života nebo celého světa.

„Osobně jsem vděčná, že jsem dostala šanci vystudovat sociální pedagogiku na MU. Nejvíce můj život ovlivnily tři ženy: Ema Štěpařová, Lenka Gulová a má mentorka Kateřina Kelarová. Těmto lidem budu vždy vděčná za jejich podporu a rozhled, který díky nim mám. Studium na vysoké škole mi umožnilo dělat práci, ve které jsem opravdu šťastná.“

Leona Bikárová Leona Bikárová
ředitelka Multikulturní mateřské školky Dráček, Brno

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Doporučené kombinace

Doporučené kombinace hlavních a vedlejších oborů v rámci sdruženého studia mívají zpravidla garantován vzájemný soulad rozvrhu, u ostatních kombinací tomu tak být nemusí. Studijní programy se dají kombinovat i napříč fakultami.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Sociální pedagogika a volný čas? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.