Global Challenges: Society, Politics, Environment

Bakalářské studium v prezenční formě v anglickém jazyce.

Program je možné studovat pouze jednooborově. Studium je zpoplatněno částkou 3 000 EUR za akademický rok.

Termín podání přihlášky v závislosti na zvoleném přijímacím řízení (půlnoc 15. 11. 2023 nebo 1. 6. 2024)

Co se naučíte

Cílem bakalářského programu je poskytnout studujícím interdisciplinární přístup k politickým, sociálním a environmentálním globálním výzvám. Důraz je kladen na holistický přístup. Za využití disciplín politologie, sociologie, sociální antropologie a environmentálních studií, tento program podporuje studující v propojování teorií napříč disciplín. Program je unikátní ve třech ohledech: 1. tematizuje současné výzvy globálního světa na makro, mezzo a mikro úrovni jednotlivců, sociálních struktur a politik; 2. inkorporuje interdisciplinární přístup, 3. zdůrazňuje varietu výzkumných metod a nástrojů nutných pro porozumění globálních témat. Po absolvování jsou studující schopni využívat analytické vědomosti a jsou kompetentní realizovat analýzu sociálně-vědního výzkumu. V průběhu studií se studující naučí schopnosti pracovat s informacemi a jejich kontextualizací. Naučí se rozumět světu kolem a vidět daná témata z odlišných perspektiv.

Training today's students for tomorrow's challenges.

Praxe

Program nevyžaduje žádnou praxi. Studující jsou podporováni ve vyhledávání stáží, která může být uznána jako povinně volitelný předmět.

Uplatnění absolventů

Absolventi a absolventky programu Global Challenges mohou najít uplatnění ve státní správě, výzkumných institucích, nevládním sektoru. Zároveň mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Vědomosti a dovednosti nabyté studiem (řešení problémů, analytická práce, komunikace, sběr a analýza dat, project management, práce v týmu apod.) jim pomohou v jakémkoli jiném oboru, který si vyberou.

Podmínky přijetí

Admission Bachelor program Spring 2024 (beginning February 2024)
— Termín podání přihlášky do půlnoci 15. 11. 2023

The multiple-choice entrance test will consist of 20 (a-e) closed questions covering areas of basics from social sciences and humanities (politics, international relations, sociology, history, basics of political geography). To be accepted to a program the applicants must achieve at least the threshold of 60% of correct answers.

Doporučená literatura

Lunt, Pat; Rebman, Peter: Social Studies. Oxford University Press, 2019, s. 6-37, 74-105, 106-141. Richards, Michael, D.; Waibel, Paul R.: Twentieth Century Europe. A Brief History, 1900 to the Present. Wiley Blackwell, 2014, s. 345-378. Colander, David C.; Hunt, Elgin H.: Social Science. An Introduction to the Study of Society. Routledge, 2022, Chapter 1

Admission Bachelor program Fall 2024 (beginning September 2024)
— Termín podání přihlášky do půlnoci 1. 6. 2024

The multiple-choice entrance test will consist of 20 (a-e) closed questions covering areas of basics from social sciences and humanities (politics, international relations, sociology, history, basics of political geography). To be accepted to a program the applicants must achieve at least the threshold of 60% of correct answers.

Doporučená literatura

Lunt, Pat; Rebman, Peter: Social Studies. Oxford University Press, 2019, s. 6-37, 74-105, 106-141. Richards, Michael, D.; Waibel, Paul R.: Twentieth Century Europe. A Brief History, 1900 to the Present. Wiley Blackwell, 2014, s. 345-378. Colander, David C.; Hunt, Elgin H.: Social Science. An Introduction to the Study of Society. Routledge, 2022, Chapter 1


Průvodce přihláškou

Termíny

15. 7. – 15. 11. 2023

Termín pro podání přihlášek

Admission Bachelor program Spring 2024 (beginning February 2024)

1. 9. 2023 – 1. 6. 2024

Termín pro podání přihlášek

Admission Bachelor program Fall 2024 (beginning September 2024)

Termíny přijímacích zkoušek Termíny přihlášek

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
3 000 EUR
Více informací

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.