Biologie se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Náš studijní program vám poskytne jak obecné znalosti, dovednosti a kvalitní orientaci v biologii a ekologii, tak i základy v oblasti pedagogicko-psychologické. Budete tak schopni nabyté informace a vědomosti předávat dál.

Díky programu Biologie se zaměřením na vzdělávání získáte široký rozhled v základních biologických disciplínách. Zároveň se nemusíte bát, že zůstanete pouze u přednášek. Naše studium kombinuje teoretickou výuku s laboratorními cvičeními. Výuku tak budete absolvovat v prostorách bohunického kampusu a v jeho moderně vybavených laboratořích. Nedílnou součástí jsou pak také terénní cvičení z botaniky a zoologie, která jsou povinná.

Samozřejmostí je také možnost vyjet na zahraniční studijní pobyt v rámci projektu Erasmus+.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Baví vás všechny oblasti biologie od mikrobiologie přes botaniku, zoologii, molekulární biologii po antropologii a ekologii?
  • Těšíte se na terénní exkurze z botaniky a zoologie?
  • Láká vás práce s dětmi?

Odpovítáde ano? Potom vás rádi uvítáme jako studenty našeho studijního programu.

„Biologie pod školní lupou“

Praxe

Jako naši studenti budete také absolvovat tzv. asistentskou praxi. Během ní se seznámíte s běžným provozem školy, absolvujete náslechy na vyučovacích hodinách a budete realizovat několik mikrovýstupů ve třídě.

Chcete vědět víc?

Více informací o studijním oboru lze nalézt na stránce Ústavu botaniky a zoologie: http://botzool.sci.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Po absolvování bakalářského studia můžete působit jako asistent učitele na středních školách, a to v souladu, ale i mimo své oborové zaměření. Uplatnění však můžete najít i jako asistenti učitelů na školách základních nebo na nejrůznějších pracovních pozicích ve volnočasových centrech, jakými jsou např. domy ekologické výchovy. Předpokládáme ale, že většina uchazečů bude mít zájem o pokračování v navazujícím magisterském studiu.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Test studijních předpokladů

Při studiu kombinace dvou programů se zaměřením na vzdělávání je jeden program formálně označen jako hlavní a druhý jako vedlejší. Toto rozdělení však v případě učitelského studia nemá na jeho průběh žádný význam.

Při splnění požadovaných kritérií může být uchazečům prominuta přijímací zkouška. Více o této možnosti najdete zde.

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty


Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Biologie se zaměřením na vzdělávání? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Iveta Hodová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.