Chemie se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Bakalářský studijní program Chemie se zaměřením na vzdělávání je prvním stupněm přípravy středoškolských učitelů chemie. Budoucí učitel studuje vždy dva obory. Chemii tak můžete kombinovat s matematikou, biologií, fyzikou nebo geografií a kartografií.

Pokud rádi pracujete s lidmi, a zvláště s mládeží, přitahuje vás povolání učitele a zároveň vás baví přírodní vědy, je studium některé z učitelských kombinací na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity ideální volbou.

Studovat budete na vědecky orientované fakultě, což znamená výborné odborné zázemí a moderně vybavené laboratoře. Přírodovědecká fakulta ale vedle odborných aktivit podporuje i rozvoj učitelských studijních programů, protože si je vědoma významu kvalitních učitelů. Spolupracujeme také s řadou středních škol a pořádáme různé aktivity pro středoškoláky nebo veřejnost, do kterých se můžete zapojit.

V bakalářském studijním programu na vás čekají především odborné předměty ze dvou oborů, které si v přihlášce zvolíte. Dále absolvujete blok obecných pedagogicko-psychologických předmětů a krátkou učitelskou praxi na střední škole. Část potřebných kreditů ale můžete získat i za libovolné předměty vyučované na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Závěrečnou práci pak zpracováváte v jednom z oborů a může mít didaktické nebo odborné téma.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Jste připraveni na to, že studium bude především na začátku velmi náročné a zabere vám hodně času?
  • Baví vás experimentovat? Chemie je experimentální věda a práce v laboratoři je důležitou součástí výuky. Pokusy jsou navíc kořením výuky, které vám pomůže studenty zaujmout, nebo je dokonce pro chemii nadchnout.

„Vždy jsem chtěl být pedagogem, a protože se mi líbila praktičnost chemie, vybral jsem si ji. Na studiu mě asi nejvíc překvapila ochota všech vyučujících pomoci studentům, variabilita probírané látky a špičková vybavenost laboratoří. V budoucnu bych chtěl využít Erasmus a zlepšovat svoji angličtinu.“

Zdeněk Lukeš
student chemie se zaměřením na vzdělávání

Praxe

Během bakalářského studia projdete povinným praktikem laboratorní techniky a dalšími laboratorními cvičeními z různých chemických oborů, která si budete moci sami vybrat.

K tomu rovněž absolvujete v rámci přípravy na učitelské povolání praxi na spolupracující střední škole. Kromě náslechů v hodinách u zkušeného učitele si vyzkoušíte také sami odučit část hodiny.

Uplatnění absolventů

Absolvent tohoto bakalářského studijního programu bohužel není podle současných zákonů plnohodnotným učitelem. Po úspěšném absolvování bakalářského studia můžete najít uplatnění třeba jako asistent učitele.

K získání plné kvalifikace středoškolského učitele je potřeba absolvovat navazující magisterské studium, které rovněž nabízí naše fakulta.

„Studovala jsem bakalářské obory Chemie se zaměřením na vzdělávání a Biologie se zaměřením na vzdělávání, na které jsem následně navázala v magisterském studiu. V současnosti učím chemii na Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově. Ze svého studia využívám především odborné znalosti, které předávám svým studentům. Nesmím opomenout praktické dovednosti z vysokoškolských laboratoří, bez kterých bych se jako učitelka chemie neobešla. Jak jinak nalákat žáky na studium tohoto oboru než zajímavými experimenty a bádáním v chemické laboratoři.“

Lucie Bakalová
absolventka a učitelka na Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Test studijních předpokladů

Při studiu kombinace dvou programů se zaměřením na vzdělávání je jeden program formálně označen jako hlavní a druhý jako vedlejší. Toto rozdělení však v případě učitelského studia nemá na jeho průběh žádný význam.

Při splnění požadovaných kritérií může být uchazečům prominuta přijímací zkouška. Více o této možnosti najdete zde.

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty


Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Chemie se zaměřením na vzdělávání? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. Jaromír Literák, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.