Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete prohloubit své znalosti angličtiny? Chcete je smysluplně předávat dál? Chtěli byste učit angličtinu na základní nebo střední škole? Zaujala vás práce asistenta pedagoga? Nebo byste rádi vyučovali v jazykové škole? Pak bude nejlépe, když začnete studiem našeho bakalářského programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání.

Celý svět je školní třída

U nás se naučíte vše potřebné, co by měli budoucí lektoři či učitelé angličtiny znát: dozvíte se mnohé o anglické mluvnici, literatuře, o historii a kultuře anglicky mluvících zemí, ale především to, jak angličtinu moderním, kreativním a účinným způsobem předávat svým budoucím žákům.

Velký důraz klademe na praktický rozměr studia, a proto již v bakalářském stupni zařazujeme povinnou praxi ve školách. Bakalářský studijní program vás vhodně připraví i na náš navazující magisterský program Učitelství anglického jazyka pro základní školy a umožní vám stát se plnohodnotnými, profesionálními a všestranně připravenými učiteli angličtiny – a takových je dnes na všech úrovních škol potřeba především. S námi se v globalizovaném světě neztratíte!

Katedra anglického jazyka a literatury je známá přátelským prostředím, nadstandardními vztahy mezi pedagogy a studenty, čilým komunitním životem, a v neposlední řadě také řadou mimovýukových aktivit. Můžete se zapojit například do pěveckého sboru FAME nebo se zúčastnit oblíbeného intenzivního jazykově-metodického kurzu, který využívá prvků zážitkové pedagogiky. Velmi podporujeme výjezdy studentů do zahraničí, kde mohou získat potřebný rozhled a cenné zkušenosti na jiných univerzitách – ve Španělsku, Velké Británii, Dánsku, Švédsku i jinde. 

Je studium programu pro vás?

Nevíte, zda je pro vás tento program to pravé? Rozhodujete se mezi několika blízkými typy studia? Pak vězte, že se proto v rámci všech předmětů snažíme propojit angličtinu s jejím pedagogickým uplatněním v praxi. Jsme pedagogická fakulta – pro naši katedru je tedy příprava vynikajících učitelů angličtiny vždy na prvním místě!

„Podání přihlášky na angličtinu byl pro mě krok tím nejlepším směrem. Studium mě nesmírně baví a obohacuje a žádná hodina mi nepřijde zbytečná. Úplně nejlepší je však pro mě přístup všech pedagogů, kteří jsou nesmírně přátelští, vstřícní a spravedliví. Právě díky nim chodím na každou hodinu dobře naladěná a bez stresu, čehož si velmi vážím.“

Ivona Fořtová Ivona Fořtová
studentka programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Praxe

Budoucí lektoři nebo asistenti pedagogů se logicky nemůžou spokojit s tím, že budou o výuce angličtiny jen slyšet při přednáškách a seminářích. Kromě teorie je v přípravě budoucích učitelů angličtiny nezbytný praktický rozměr. Proto všichni naši studenti musejí projít tzv. reflektovanou pedagogickou praxí na základní škole, pod vedením učitele angličtiny. Spolupracujeme s vybranými, tzv. fakultními školami v Brně a blízkém okolí. Během této praxe vás zkušený angličtinář nechá nahlédnout pod pokličku své vlastní výuky a přirozeně vás tak zasvětí do toho, co v učebnicích nenajdete.

Kromě toho vám mnoho konkrétních učebních metod, principů a tipů představíme ve svých vlastních hodinách na fakultě – a také vám spolu s ostatními studenty vždy poskytneme cennou zpětnou vazbu.

V neposlední řadě věříme, že inspiraci poskytujeme také my sami, vyučující Katedry anglického jazyka a literatury, a to ve své vlastní výuce – děláme všechno proto, abychom nejen v tom, jak a co učíme, byli vaším vzorem.

Chcete vědět víc?

Další informace a odkazy na http://katedry.ped.muni.cz/anglictina/prospective-students

Uplatnění absolventů

Jako absolventi našeho bakalářského programu získáte kvalifikaci pro práci asistenta pedagoga, a dále můžete působit jako lektoři angličtiny v jazykových školách a kurzech nebo jako instruktoři ve střediscích volného času. Uplatnění najdete i v nejrůznějších firmách a institucích.

Vedle této profesní dráhy se můžete vydat i cestou dalšího studia a pokračovat v navazujícím magisterském programu Učitelství anglického jazyka pro základní školy a stát se tak plnohodnotnými učiteli.

Kromě nezbytných znalostí a dovedností se snažíme rozvíjet základní postoje a hodnoty studentů tak, aby se stali aktivními, zodpovědnými a samostatnými členy své profesní skupiny a společnosti.

„Tři roky na angličtině jsem si opravdu užila. Studium mi dalo cenné znalosti a zkušenosti, ze kterých do současnosti čerpám ve své lektorské činnosti. Otevřelo mi mnoho dveří a mimo jiné dalo možnost absolvovat zahraniční pracovní stáž. Tým vyučujících je profesionální, zároveň však velmi přátelský a nápomocný, takže atmosféra na katedře je velmi rodinná.“

Nikola Polášková Nikola Polášková
lektorka anglického jazyka

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty


Kombinace s programy z Fakulty sportovních studií


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Pavla Buchtová

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.