Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Ve studijním programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání budete intenzivně rozvíjet své jazykové znalosti a dovednosti pomocí moderních výukových metod s uznávanými českými i zahraničními učiteli.

Proniknete do jazykového systému němčiny a naučíte se, jak podchytit shody a rozdíly ve studovaném a mateřském jazyce.

Poznáte lépe kulturu německy mluvících zemí a budete umět interpretovat a kriticky posuzovat historické, literární a literárněvědné texty.

Zjistíte, jak funguje dnešní vyučování cizího jazyka.

Kromě klasické vysokoškolské výuky se budete moci věnovat i atraktivním a netradičním aktivitám, jako například studentskému divadlu, mezinárodním projektům, tematickým exkurzím do zahraničí a dalším.

Část svého studia můžete strávit na studijních pobytech či pracovních stážích v německy mluvících zemích (Erasmus a další). Posílíte nejen své jazykové kompetence, ale získáte i cenné zkušenosti pro svůj osobnostní rozvoj.

Znalostmi a dovednostmi získanými v rámci oboru a pedagogicko-psychologických disciplín si vytvoříte základ kompetencí pro vykonávání profese pedagogického asistenta učitele německého jazyka na základní škole v pomocné výchovné a vzdělávací činnosti.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Ovládáte základy německého jazyka minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky?
  • Chcete si své jazykové znalosti prohloubit a dozvědět se co nejvíce o zemích, kde se tímto jazykem mluví a poznat jejich kulturu?
  • Chcete v rámci studia pobývat v  zahraničí?
  • Baví vás práce s dětmi?
  • Uvažujete o povolání učitele?
  • Přejete si studovat na renomované a moderně vybavené fakultě?
  • Chcete být obklopeni inspirativními lidmi, kteří vás posunou dál?

Pokud na většinu z těchto otázek odpovídáte ANO, neváhejte a podejte si přihlášku.

„Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřená)“

„Už od malička jsem byla vedena ke studiu jazyků. Nakonec jsem se rozhodla vystudovat němčinu. Některým lidem se němčina nezdá moc libozvučná, podle mého názoru má ale velký potenciál praktického využití. Kromě nových znalostí jsem na pedagogické fakultě získala také skvělé přátele a mentory.“

Veronika Fráňová Veronika Fráňová
studentka programu

Praxe

V průběhu bakalářského studia budete mít příležitost vykonávat různé praxe v terénu, které vám pomohou k úspěšnému zvládnutí role asistenta pedagoga.

V rámci těchto praxí se budete věnovat doučování dětí ve škole či v rodinách a asistentské práci s učitelem ve třídě během výuky.

K hlubšímu pochopení „tajů“ pedagogické činnosti vám pomůže systém reflexe praxí.

V pedagogických praxích zúročíte své poznatky získané studiem pedagogických a psychologických disciplín, oborové didaktiky i celého oboru.

Chcete vědět víc?

https://is.muni.cz/ - Informační systém MU

http://www.ped.muni.cz/ - Pedagogická fakulta MU

http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/nemecky-jazyk-literatura/aktuality - katedra německého jazyka a literatury PdF MU

Uplatnění absolventů

Bakalářské studium vás připraví především k navazujícímu magisterskému studiu učitelství německého jazyka na základních či středních školách.

Jako bakaláři se můžete uplatnit jako kvalifikovaní asistenti pedagogů na základních školách, působit jako jazykoví lektoři ve střediscích volného času, pracovat jako vychovatelé v družinách, v domovech mládeže a v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností.

Mimo pedagogický sektor na vás čekají pracovní příležitosti všude tam, kde je požadována velmi dobrá jazyková kompetence a dobrý přehled o kultuře německy mluvících zemích, např. ve státní správě, v cestovním ruchu či v zahraničních firmách.

„Na studiu němčiny se mi líbila široká škála zajímavých volitelných předmětů, které umožňují profilaci v oboru podle vlastních zájmů. Celkově vzpomínám na příjemné kamarádské akademické prostředí plné zkušených a ochotných pedagogů.“

Jana Balázsová Jana Balázsová
absolventka programu

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání – kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání – kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. Helena Hradílková

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. Pavla Marečková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.