Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete se podílet na hudebním vzdělávání v českých školách? Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity získáte potřebné znalosti a dovednosti a vše si v praxi vyzkoušíte! V souladu s hudebně teoretickými poznatky z oblasti hudební teorie, dějin hudby či harmonie se budete věnovat prohlubování svých schopností v rámci praktických disciplín jako je hra na nástroj, hlasová výchova, nebo dirigování sboru.

Dále získáte základní dovednosti při práci s informačními systémy, spjatými s hudební notografií a zpracováním zvuku. Všechny odborné vědomosti a dovednosti si vyzkoušíte při aplikaci na potřeby pedagogické praxe v rámci didaktických praktik hudební výchovy.

Získané základní poznatky a dovednosti v oboru budete schopni uplatňovat v mimoškolních a volnočasových aktivitách. Můžete pracovat jako asistent/ka pedagoga, instruktor/ka ve střediscích volného času, vychovatel/ka v domovech mládeže, družinách či různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. Díky řadě praktických předmětů najdete uplatnění i v dalších oborech.

Čekají vás přednášky od erudovaných akademických pracovníků, činných ve vědecké i umělecké oblasti, práce v hudebních a multimediálních učebnách a průběžná praxe v základních školách.

Už během studia se můžete zapojit do aktuálních tuzemských i zahraničních uměleckých a pedagogických projektů, výzkumů a soutěží. Můžete využít nabídek ke studijním pobytům v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a jiných typů studia.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Baví vás muzicírování, rozšiřování hudebních poznatků i dovedností a chtěli byste pracovat v hudební oblasti s mládeží?
  • Chcete se naučit používat moderní technologie v souvislosti s hudební notografií a zpracováním zvuku?
  • Láká vás připravovat hudební činnosti pro děti?

Pokud je vaše odpověď u všech otázek kladná, podejte si přihlášku ke studiu!

Hudba začíná tam, kde slova končí...

Praxe

V průběhu studia vykonáte reflektovanou pedagogickou praxi ve formě individuálního doučování žáka nebo asistování učiteli ve škole. Svou praxi můžete zaměřit také na výchovné činnosti ve škole, například ve školním klubu nebo ve školní družině, případně v jiné instituci.

Chcete vědět víc?

Webová stránka Katedry hudební výchovy:

http://katedry.ped.muni.cz/hudebni-vychova

Uplatnění absolventů

Jako absolventi se budete dobře orientovat v oblasti hudebního umění po stránce teoretické i praktické. Své interpretační dovednosti — zpěv, hru na nástroj, dirigování — budete schopni aplikovat v rámci hudební činnosti s dětmi a mládeží. Studium vás připraví pro práci asistenta/ky pedagoga, instruktora/ky ve střediscích volného času, vychovatele/ky v domovech mládeže, družinách či různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. 

Díky praktickým hudebním zkušenostem a dovednostem najdete uplatnění i v dalších oblastech, např. hudebních sdruženích, kulturních zařízeních a podobně.

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty


Kombinace s programy z Pedagogické fakulty


Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Sdružené studium

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Ondřej Musil, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.